Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

StyreModul 1 – Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

9. mars | 10:00 - 12. mars | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

StyreModul 1 – Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

16. mars | 10:00 - 19. mars | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Intensiv-seminar i Styrearbeid

20. april | 10:00 - 15:00
Dette heldags styreseminaret er en sammenfatning av de to første styreseminarene (av 4) som utgjør...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar om «Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid»

iStyrelsen inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Styret har ansvaret for forvaltningen – og dermed utviklingen – av en bedrift. For å ivareta dette ansvaret har styret flere roller og oppgaver. Den viktigste av disse er å sørge…

Les artikkelen

Er styremedlemmer fortsatt utsatt for lojalitetsdilemmaer?

Ja, vi hører fortsatt om tilfeller hvor styremedlemmer opplever lojalitetsdilemmaer i utøvelsen av styrevervet. Slike situasjoner kan oppstå ved konflikterende krav eller forventninger fra den eller de som har nominert styremedlemmet og hva som synes best for selskapet. Denne type situasjoner kan oppstå ved alternative strategiske utviklingsretninger, industrielle transaksjoner, nedbemanninger, o.l. Hvordan oppstår krav/forventninger fra…

Les artikkelen

«StyreModul1 Digital» – 2. og 3. februar – Digitalt live-styrekurs

«StyreModul1 Digital» gir deg muligheten til å gjennomføre iStyrelsen StyreModul1 digitalt, via din pc eller nettbrett der du er. «StyreModul1 Digital» er StyreModul1 i intensivert digitalversjon, live-kurs, nå første gang 2. og 3. februar, kl 10.00 – 15.00. StyreModul1 som ordinært består av 4 heldags styreseminarer i fysisk møterom, og som gjennomføres med jevne mellomrom…

Les artikkelen

Perspektiver for styrearbeidet og styrets egenutvikling fremover (under og etter pandemien)

Vi har i 2020 hatt et trekvart år med styrearbeid under pandemi-rammebetingelser. Og vi har gjort oss en del erfaringer som kan være viktige å notere seg for tiden fremover, – det være seg så lenge pandemi-situasjonen med restriksjoner på fysiske samlinger vedvarer så vel som tilpasninger som vil være aktuelle også etter at samfunnet…

Les artikkelen

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar om «Styrets egenutvikling i praksis – herunder styreevaluering som verktøy»

iStyrelsen inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende og bærekraftig styre, – herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy. Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter er blitt stadig viktigere, og er under øket oppmerksomhet fra alle interessent-grupper. Det betyr…

Les artikkelen