Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

1-dags Intensiv-seminar i Styrearbeid

27. oktober | 10:00 - 15:00
Dette heldags styreseminaret er en sammenfatning av de to første styreseminarene (av 4) som utgjør...

Strategi for Styremedlemmer

29. oktober | 10:00 - 15:00
Det å håndtere styrets strategioppgave er en viktig forutsetning for å utøve styrevervet effekti...

Økonomi for Styremedlemmer

30. oktober | 10:00 - 15:00
Det å håndtere styrets økonomioppgaver er en viktig forutsetning for å utøve styrevervet på be...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Deltakelse i en styrenettverksgruppe er en effektiv måte å kontinuerlig styrke styrekompetanse og utvide nettverk – Erfaringer etter 6 års drift

Etter 6 års drift har iStyrelsen ervervet mye erfaring med nytten av deltakelse i styrenettverksgrupper. Disse erfaringene bekrefter den opprinnelige hensikten ved oppstart av virksomheten, nemlig en kontinuerlig styrking av kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), og særlig når det gjelder verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, samt utvidelse av den enkelte deltakers profesjonelle nettverk. Erfaringer…

Les artikkelen

Frokost-webinar om mulig deltakelse i Styrenettverksgrupper – Kontinuerlig styrke din styrekompetanse – Utvide ditt nettverk

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i iStyrelsens styrenettverksgrupper, som er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes nettverk. iStyrelsen har i 6 år fasilitert tre styrenettverksgrupper, to i Oslo-området og én i Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre). Mer om iStyrelsens styrenettverksgrupper finner…

Les artikkelen

Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til «Årets Kraftkvinne 2020»?

Kraftkvinnene (dvs. kvinner som jobber i kraft-/energi-bransjen) skal synliggjøres mer enn hva tilfelle er i dag! Energi-bransjen er fortsatt i stor grad mannsdominert, men det finnes heldigvis mange foregangskvinner med stort engasjement og bidrag til verdiskapingen innen bransjen. Når Energi Norge har tatt initiativ til å promotere flere kvinner til energi-bransjen gjennom tiltaket om å…

Les artikkelen

SLIK STYRER DU BEDRIFTEN NÅR MANGE JOBBER DISTRUBUERT

  Norge lærer å jobbe hjemmefra. Når vi går inn i den usikre andrefasen for koronakrisen er det usikkert når og om kunnskapsarbeidere i det hele tatt kommer tilbake til kontorene sine. Samtidig tvinges ledere til å besvare hvilken effekt hjemmekontorene har på produktivitet og innovasjon. Og om de i det hele tatt forstår hva…

Les artikkelen

Dine sterkeste sider kan stå i veien for deg i styreverden

Er du typen som blir så ivrig at du oppfattes som overivrig? Så strukturert at du oppfattes som firkantet? Så kreativ og eksentrisk at andre faller av lasset? Så flink med detaljer at du oppleves som perfeksjonistisk? Eller blir din sunne skepsis mottatt som mistenksomhet og negativitet?  I så tilfelle har du som så mange…

Les artikkelen