Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

Ny utgave av NUES-retningslinjene

NUES-retningslinjene

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) avholdt sin årlige konferanse i Oslo 17. oktober, og i den forbindelse ble det utgitt en oppdatert utgave av NUES-retningslinjene. Som kjent gjelder NUES-retningslinjene for børsnoterte selskaper, men mange andre selskaper i Norge forholder seg til disse i stor grad (så langt det er formålstjenlig). Derfor er det viktig for de fleste styrer i Norge å følge med på hva som presiseres i NUES-retningslinjene.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrke din styrekompetanse i eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med slik deltakelse er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Siden oppstart i 2015 med to eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo og etter hvert én gruppe i Trondheim vil vi fra kommende nyttår gå inn i det femte året med virksomheten. Når vi passerer årsskiftet vil det erfaringsmessig bli noen ledige plasser for nye deltakere. På denne bakgrunn inviterer vi til frokost-seminar for å orientere om hvordan styrenettverksgruppene drives, og hvilken nytte en har ved å delta i en slik gruppe.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim om eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med deltakelse i en slik gruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

«Styrenettverksgruppen-Trondheim» vil gå inn i sitt fjerde år fra kommende nyttår, og av erfaring vil det bli noen ledige plasser for nye deltakere ved årsskiftet. I frokost-seminaret vil det bli orientert om hvordan styrenettverksgruppen drives og hvilken nytte en har ved å delta i gruppen.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar om styreevaluering i praksis

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om styreevaluering i praksis.

En omfattende undersøkelse har nylig slått fast at styreevaluering er svært viktig for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet og dermed også lønnsomheten i selskapet. Men en forutsetning for slik forbedring er imidlertid at styreevalueringen gjennomføres med adekvat metodikk og med bruk av rådgiver med god kompetanse innen verdiskapende styrearbeid og analyse.

Les mer

Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Ved inngangen til høsten vil styrene i norske bedrifter etter hvert tenke på årets styreevaluering med henblikk på forbedringstiltak for 2019. Imidlertid, da ikke alle bedriftsstyrer på riktig alvor har tatt tak i denne muligheten enda, er det betimelig å vise til en omfattende undersøkelse foretatt med spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land om gevinsten ved å gjennomføre styreevaluering, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”. Fra rapporten kan følgende konklusjon mht. å forbedre verdiskaping og lønnsomhet siteres:

“….. there is one common tool that (almost) all truly effective boards take advantage of; regular, independently facilitated board evaluations. From experience, we know that when done right, the board evaluation adds exceptional value to the board’s inter-understanding of competencies, characters and priorities enabling the board to focus on the right issues in the right manner to add value to company management and to the company itself.”

M.a.o. hvis styreevalueringen blir gjort på riktig måte, og derav følgende forbedringstiltak blir effektivt gjennomført, vil dette gi betydelige gevinster for eierne, selskapet og dets ansatte, og kundene.

Les mer

Tilpassede kurs og seminarer innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, og styrets kontroll og tilsyn med virksomheten.

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et selskapsstyre bør inneha.

Abonnement på Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har følgende formål:

  • Faglige artikler om hvordan forbedre verdiskapende styrearbeid.
  • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS