Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

istyrelsen M web

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Intensiv-seminar i Styrearbeid

30. april | 10:00 - 13:00
God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har ...

StyreModul 1 – Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

4. mai | 10:00 - 7. mai | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Intensiv-seminar i Styrearbeid

11. mai | 10:00 - 13:00
God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har ...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Sterk anbefaling om å styrke ditt nettverk

Erfaring viser at nettverk mellom mennesker er av helt sentral betydning for å lykkes i dagens krevende næringsliv og offentlig virksomhet. Dette gjelder så vel for bedrifter som for deg personlig. Rekruttering til styreverv foregår bl.a. i meget stor grad gjennom nettverk. Derfor skal nettverksbygging tillegges større vekt i styrenettverksgruppene som iStyrelsen fasiliterer. Hilde Lise…

Les artikkelen

Ved årets ordinære generalforsamlinger i SMB-bedrifter bør en nå sørge for å velge inn verdiskapende styrer

Norsk næringsliv er i meget stor grad representert ved bedrifter innen SMB-segmentet. Derfor er det svært viktig at disse bedriftene utvikler seg på en lønnsom måte, noe som bedriftenes styrer er ansvarlig for. Med de utfordringene som bedriftene nå står overfor på tampen av Corona-pandemien, er det særlig viktig at bedriftenes styrer har den nødvendige…

Les artikkelen

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET Torsdag 15. april kl 10.00 – 10.45 iStyrelsen inviterer med dette til et nytt gratis webinar, særlig rettet mot deg som ønsker en fremtidig fartstid innen styreverdenen. I dette webinaret er utgangspunktet hva eiere, valgkomiteer og andre, vektlegger når de skal ha kandidater til sitt styre. Webinaret…

Les artikkelen

Hvordan styret evaluerer daglig leder – Resultater av spørreundersøkelsen

I en artikkel for kort tid siden ble styrets oppgave nr. 1 omhandlet: Sørge for kompetent og motivert daglig leder. Som en viktig del av styrets ivaretakelse av denne oppgaven ble det påpekt at styret burde gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder med påfølgende konstruktiv tilbakemelding til daglig leder. I etterkant av denne…

Les artikkelen

Hvordan sørger styret for å evaluere daglig leder med henblikk på forbedringer?

I en nylig nyhetsbrev-artikkel ble det postulert at styrets viktigste oppgave er å sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Der ble det beskrevet hvordan styret kan ivareta denne oppgaven, – herunder ble nevnt ett viktig tiltak som er å gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder med konstruktiv tilbakemelding til…

Les artikkelen