Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

 

Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:

 1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
 2. Styret må ha god forståelse av premissene for bedriften
 3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
 4. Gjennomføring av styremøtene må vies oppmerksomhet
 5. Styrets egenevaluering og -utvikling må prioriteres

Les mer

Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Pål Søland
Programdirektør for Board Performance programmet

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har iStyrelsen startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet.

Da iStyrelsen har vurdert Board Performance programmet til å være et meget godt program for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid, har vi anmodet Pål Søland, som er programdirektør for Board Performance programmet, om en redegjørelse for hvorfor programmet er viktig og litt om hva det består av.

Les mer

Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019.

Les mer

DTO (Digital Twin of an Organization) – New challenges for the Board

Gunnar Eriksen,
Eriksen Process Engineering, LLC

Digitalization has fast become the latest “in” for ICT, and for Norway it is no exception, – it rages through all businesses and organizations, private as well as public and governments. And if this is not enough, the latest and brand new theme regarding digitalization that will catch a lot of interest, is the term DTO – Digital Twin of an Organization.

It is important, – very much so, that the Boards and its members need to acquire knowledge about what this is all about, how to execute a successful digitalization strategy, and most of all be able to guide the CEO and the executive team through the investments needed, and how to measure the ROI and success.

Les mer

Inviterer til å skrive artikler/innlegg i iStyrelsens Nyhetsbrev

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen vil nå utvide bredden av forfattere i nyhetsbrevet ved å invitere til å skrive artikler/innlegg som vil ha interesse for leserne av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har pr. i dag følgende formål:

 • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.
 • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
 • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
 • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
 • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
 • Invitasjon til spørreundersøkelser

Les mer

Tilpassede kurs og seminarer innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, og styrets kontroll og tilsyn med virksomheten.

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et selskapsstyre bør inneha.

Abonnement på Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har følgende formål:

 • Nyheter som kan være av interesse.
 • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid (forfattet av partnerne i iStyrelsen, inviterte forfattere og stående invitasjon til lesere av nyhetsbrevet å sende inn artikler/innlegg).
 • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
 • Invitasjoner til arrangementer (kurs, seminarer eller frokostmøter).
 • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
 • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
 • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS