Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

istyrelsen M web

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

29. juni | 10:00 - 2. juli | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Styrelederkurs: Profesjonell Styreledelse i Praksis

19. august | 10:00 - 15:00
Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbe...

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

24. august | 10:00 - 27. august | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Endrede premisser for styret og daglig leder etter pandemien

NHO skriver i «Nytt fra NHO» at Optimismen er tilbake i norsk økonomi, men fortsatt med visse risikofaktorer og flaskehalser som kan bremse utviklingen. For bedriftsstyrene og daglig ledere betyr dette å være proaktive mht. å utnytte mulighetene og håndtere truslene. Vi står nå foran sommerferien, og snart er vi i full gang med andre…

Les artikkelen

Det relative resultatbidraget fra eier, styret og ledelsen når bedriften gjør det bra og når det ikke går så fint

Det blir ofte sagt at forskjellen på en god og en mindre god bedrift er god og mindre god toppledelse. Det er mye sant i dette, men også noen betydelige feil. Når en bedrift gjør det dårlig over tid er det styret som har skylden, og når styret er dårlig har også nominasjonskomiteen gjort dårlig…

Les artikkelen

Ønsker du å bli Sertifisert Styremedlem?

Ønsker du å bli Sertifisert Styremedlem? Siden 2009 har sertifiseringsprogrammet gitt eiere, styreledere, -medlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen. Her får en solid helhetlig plattform til å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner, med ulike forutsetninger og krav. Fysiske møter Programmet gjennomføres ved fysisk møter i våre lokaler på Aker…

Les artikkelen

Webinar: Har du en idiot i styret?

Overskriften på webinaret «Har du en idiot i styret?» kan for mange virke provoserende da det er feil å stemple andre som «idioter». Selv om overskriften er spissformulert, er temaet viktig. Hvordan håndtere styremedlemmer som har en negativ adferd i styrerommet? Kan såkalte «idioter» egentlig være en berikelse i styret da det bringer inn større…

Les artikkelen

Invitasjon til frokost-webinar om Styrenettverksgruppen-Midt-Norge

Nettverksbygging og styrking av kompetanse er nøkkel til styreverv. iStyrelsen inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre). Styrenettverksgruppen som har vært i kontinuerlig operasjon i over 5 år, inviterer nye deltakere til noen ledige plasser. Du kan starte når det passer for deg.  Nettverk mellom mennesker er…

Les artikkelen