Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

styreopplæring

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

nettverksmøter

Deltakelse i fortrolige nettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

3

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

styreevaluering

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

styreevaluering

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

rådgivning

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

1 (1)

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

2

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt.

Kommende kurs

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

7. juni | 10:00 - 10. juni | 15:00
Sertifiseringsprogramet gir dokumentasjon på ens styreevner

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

14. juni | 10:00 - 17. juni | 15:00
Sertifiseringsprogramet gir dokumentasjon på ens styreevner

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

14. juni | 10:00 - 17. juni | 15:00
Sertifiseringsprogramet gir dokumentasjon på ens styreevner

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Nå er det tiden for generalforsamling, – og dermed også tiden for vurdering styresammensetningen

Alle bedrifter står overfor store utfordringer som tilsier at det er behov for tilpasninger i styrenes sammensetning, bl.a. for å sørge for nødvendige endringer i produkter, tjenester og forretningsmodeller. Dermed er det nå viktig å vurdere styrenes kvalifikasjoner for å identifisere tilpasningsbehov, og dermed sørge for eventuelle styreendringer ved styrevalg i kommende generalforsamling. Temaet om…

Les artikkelen

Første «Styrehalvtimen» frokost-webinar avholdt 21. april med god deltakelse ‌

iStyrelsen lanserte «Styrehalvtimen» frokost-webinar 31. mars, og det første webinaret i serien ble avholdt 21. april med 52 påmeldte. Temaet for webinaret var «Styrets oppgave med å sørge for den rette og motiverte daglig leder, herunder årlig evaluering av daglig leder». Frokost-webinaret ble godt mottatt, med flere positive tilbakemeldinger etter webinaret. Hensikten med Styrehalvtimen skal…

Les artikkelen

Lansering av «Styrehalvtimen». Frokost-webinar om aktuelle tema innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid annen hver uke

iStyrelsens partnere besitter til sammen en kombinasjon av solid teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen verdiskapende styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt. M.a.o. en ganske unik ressursenhet i Norge relatert til praktisk styrearbeid. Dette vil vi at våre kunder og andre forbindelser skal kunne dra nytte av, og vi vil derfor tilrettelegge for dette på forskjellige…

Les artikkelen

Tid for å reorganisere styrearbeidet

Gjennom pandemien har vi stort sett måttet gjennomføre styremøter digitalt. Men nå da smitterestriksjonene er borte, hva da? «Det er åpenbart at vi har gjort viktige erfaringer gjennom de to siste årene, som gjør at vi ikke kommer til å gå tilbake til akkurat samme måte å drive styrearbeidet på som før», sier Bjarne Aamodt,…

Les artikkelen

iStyrelsen inngår avtale med StyreAkademiet om tilbud av styreevaluering til medlemmene

Utnyttelsen av styreevaluering til forbedring av styrearbeidet er på fremmarsj i Norge. Dette ble belyst i en undersøkelse gjennomført av iStyrelsen for kort tid siden. Nå har iStyrelsen inngått avtale med StyreAkademiet om å tilby bistand til gjennomføring av styreevaluering for medlemmene i StyreAkademiet til meget gunstige vilkår. Tilbudet vil bli tilgjengelig gjennom en Styreportal…

Les artikkelen