Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

1-dags Intensiv-seminar i Styrearbeid

15. desember | 10:00 - 15:00
Dette heldags styreseminaret er en sammenfatning av de to første styreseminarene (av 4) som utgjør...

StyreModul 1

15. desember | 10:00 - 18. desember | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

StyreModul 1

12. januar 2021 | 10:00 - 15. januar 2021 | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Hvorfor nøles det med å etablere profesjonelle styrer blant mange SMB-bedrifter? Hva kan gjøres med det?

Vi observerer til stadighet at SMB-bedrifter har lite verdiskapende styrer; – dette gjelder også i stor grad unge gründer-bedrifter. Nå finnes det overbevisende dokumentasjon på at dette betyr dårlig økonomi for bedriftene og deres eiere. Dermed burde det være tilstrekkelig grunnlag for at bedriftseierne høyner styrets betydning og bedrer dets sammensetning. Hvorfor dårlig stell med…

Les artikkelen

To nyheter vedr. deltakelse i styrenettverksgruppene

iStyrelsen har gjennom 6 år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper med god læring og nettverksbygging. Erfaringene er beskrevet i en tidligere nyhetsbrev-artikkel. Vi har den senere tiden registrert forespørsel om to ting, nemlig: Deltakerbevis /-attest for deltakelse i en styrenettverksgruppe. Tilbud om et intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid for deltakerne i styrenettverksgruppene. Ved rekruttering til styreverv etterspørres det…

Les artikkelen

Styrekurs og andre styrerelaterte tjenester tilpasses en ny verden med kombinasjon av fysiske arenaer og digital kommunikasjon

iStyrelsen er en totalleverandør overfor eiere, styrer og ledelse med tilbud  relatert til eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på styrer og verdiskapende styrearbeid. Våre tilbud spenner over styrekurs, styreseminarer, sertifiseringsordning, videregående styreprogram, styrenettverksgrupper, styreevalueringer, styre-rådgivning, mentorordning, vitamingrupper for ledere, samt medlemskapsordning. Tilbudene vil i tiden fremover økende grad bli tilpasset en «ny verden» med…

Les artikkelen

Invitasjon til kurs: Styret og daglig leder

Et godt samspill mellom styret og daglig leder er en forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å håndtere samspillet på en effektiv, betryggende og verdiskapende måte. MÅLGRUPPE Målgruppen for kurset er personer som står i situasjoner. Enten som daglig leder som ønsker å legge opp til et samspill…

Les artikkelen

Deltakelse i en styrenettverksgruppe er en effektiv måte å kontinuerlig styrke styrekompetanse og utvide nettverk – Erfaringer etter 6 års drift

Etter 6 års drift har iStyrelsen ervervet mye erfaring med nytten av deltakelse i styrenettverksgrupper. Disse erfaringene bekrefter den opprinnelige hensikten ved oppstart av virksomheten, nemlig en kontinuerlig styrking av kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), og særlig når det gjelder verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, samt utvidelse av den enkelte deltakers profesjonelle nettverk.  …

Les artikkelen