Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

StyreModul 1

12. januar | 10:00 - 15. januar | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

StyreModul 1 – Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

19. januar | 10:00 - 22. januar | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

StyreModul 1 – Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

26. januar | 10:00 - 29. januar | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Perspektiver for styrearbeidet og styrets egenutvikling fremover (under og etter pandemien)

Vi har i 2020 hatt et trekvart år med styrearbeid under pandemi-rammebetingelser. Og vi har gjort oss en del erfaringer som kan være viktige å notere seg for tiden fremover, – det være seg så lenge pandemi-situasjonen med restriksjoner på fysiske samlinger vedvarer så vel som tilpasninger som vil være aktuelle også etter at samfunnet…

Les artikkelen

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar om «Styrets egenutvikling i praksis – herunder styreevaluering som verktøy»

iStyrelsen inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende og bærekraftig styre, – herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy. Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter er blitt stadig viktigere, og er under øket oppmerksomhet fra alle interessent-grupper. Det betyr…

Les artikkelen

Ved årets slutt – ambisjoner for neste år

Ved årets slutt er det naturlig å reflektere litt over året som har gått. Og for oss i iStyrelsen vil det si å se tilbake på hvordan utviklingen har vært innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid, i norske bedrifter. Vi har jo et innsyn i dette gjennom vår virksomhet innen styreopplæring, styreevalueringer og styrenettverksgrupper…

Les artikkelen

Hvor raskt kan nye styremedlemmer bli verdiskapende?

Verdiskapende styrer er helt avhengig av at alle medlemmene i styrekollegiet er bidragende. Samtidig vet vi at de fleste styrer har endringer i styresammensetningen ganske ofte. Det betyr at nye styremedlemmer så raskt som mulig må bli bidragende for at bedriften skal få den rette effekten av sitt styre. M.a.o. nye styremedlemmer må få nødvendig…

Les artikkelen

Hvorfor nøles det med å etablere profesjonelle styrer blant mange SMB-bedrifter? Hva kan gjøres med det?

Vi observerer til stadighet at SMB-bedrifter har lite verdiskapende styrer; – dette gjelder også i stor grad unge gründer-bedrifter. Nå finnes det overbevisende dokumentasjon på at dette betyr dårlig økonomi for bedriftene og deres eiere. Dermed burde det være tilstrekkelig grunnlag for at bedriftseierne høyner styrets betydning og bedrer dets sammensetning. Hvorfor dårlig stell med…

Les artikkelen