Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige nettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

istyrelsen M web

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

30. november | 10:00 - 3. desember | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

14. desember | 10:00 - 17. desember | 15:00
Sertifiseringsprogramet er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og gir dokumentasjon p...

Intensivseminar i Styrearbeid

14. desember | 10:00 - 15:00
God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har ...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Hvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!

Styrets egenevaluering står sentralt med henblikk på effektivisering av styrearbeidet og videre utvikling av styrets verdiskapende evne for morgendagen! Viktigheten av å gjennomføre en systematisk egenevaluering er beskrevet i mange publikasjoner, bl.a. for SMB-bedrifter i et nylig iStyrelsens nyhetsbrev.  Spørsmålet er så hvor mange styrer det er som virkelig gjennomfører en årlig egenevaluering, og på…

Les artikkelen

Viktige mål for 2022, eksempelvis bærekraft, må inn i styrets årsplan

Et verdiskapende styre skal på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping og lønnsomhet, – på kort og lang sikt! Og for 2022 vil de fleste styrer stå overfor målsettinger om bærekraft. Dette må reflekteres i styrets årsplan for 2022, noe som verdiskapende styrer må få på plass innen 2021 er omme. Det…

Les artikkelen

Styrekonferanse

‌ Styrekonferanse: Hvem er det egentlig som blir rekruttert til styreverv? Og hva må en gjøre for å komme inn i styrer? Er det nok å ha de riktige bekjentskapene? Vi har invitert aktørene som avgjør hvem som blir valgt inn i styrer: Styrerekrutteringsselskap, Valgkomiteer og Eiere – offentlig og privat, slik at du kan…

Les artikkelen

Verdien av ansattvalgte i norske styrer. Tema i fellesmøtet for deltakerne i styrenettverksgruppene

Tema på fellesmøtet 1. november for deltakerne i styrenettverksgruppene var «Ansattvalgt styremedlem: Ansvar, oppgaver, utfordringer og dilemmaer». Innledere til diskusjon var Harald Stavn (25 år som konserntillitsvalgt for NITO i Telenor ASA, 20 år som ansattvalgt styremedlem i Telenor ASA) og Ingvild Myhre (Partner og daglig leder i iStyrelsen, bred erfaring fra topplederstillinger og styreverv…

Les artikkelen

Styrekonferanse: Hvordan bli et attraktivt styremedlem?

Hvordan bli et attraktivt styremedlem? Det er ikke rett frem å skape en styreprofil der en er aktivt etterspurt av rekrutteringsselskaper, valgkomiteer og eiere. Denne styrekonferansen har til hensikt å presentere tilhørende for sentrale aktører i styrerekruttering der de gir et ærlig innblikk i hva de ser etter, og hvordan de finner kandidater Les mer…

Les artikkelen