Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

Ansatte valgte styremedlemmer er «gull» verdt, – men de er ikke representanter for de ansatte!

Eksklusiv nettverksgruppe

Alle styremedlemmer har samme formelle ansvar og myndighet

I Norge, slik som i noen andre land, har vi den gode ordningen at bedrifter over en viss størrelse har ansatte valgte styremedlemmer i tillegg til de aksjonærvalgte. Tilsammen danner disse et styrekollegium hvor alle medlemmene har akkurat samme formelle ansvar og myndighet, med oppgave å virke for realiseringen av bedriftens formål. M.a.o., det er ikke tale om noe A-lag eller B-lag i styret, – alle er på A-laget! I tillegg er det viktig å understreke at et styreverv er et personlig, ansvarlig verv med hjemmel i lovgivningen.

Men hvori ligger «gullet»?

«Gullet» ligger i den kunnskapen om virksomheten som de ansatte valgte besitter ved at de arbeider inne i bedriften. De kan vurdere strategier og planer om omstilling, nyskapning, innovasjon, oppkjøp, etc. med et nært, internt referanseperspektiv, som er komplementært til de aksjonærvalgte styremedlemmenes referanseperspektiv, som normalt er basert på kunnskap fra – og om – den eksterne verden.

Les mer

Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Hvis du fortsatt ikke har meldt deg på gratis frokost-seminar for å få vite mer om nytten av å delta i eksklusiv styrenettverksgruppe i hhv. Trondheim og Oslo, er det fortsatt mulig å melde deg på.

Status etter fire år i styrenettverksgruppene ble oppsummert i iStyrelsens nyhetsbrev i forrige uke. Der ble det påpekt at 68 deltakere har meldt tilbake om god kompetanseutvikling og nyttig utvidelse av sine kontaktnettverk.

Du inviteres altså til å melde deg på til gratis frokost-seminar i hhv. Trondheim og Oslo med et innledende foredrag om hovedoppgavene innen verdiskapende styrearbeid, og deretter om nytten av å delta i en styrenettverksgruppe, samt orientering om hvordan styrenettverksgruppe-virksomheten drives og hvordan du eventuelt kan bli deltaker i en slik gruppe fremover. På hvert av frokost-seminarene vil en av deltakerne i styrenettverksgruppene orientere om sine erfaringer fra 2-3 års deltakelse.

Les mer

Hvorfor delta i eksklusiv styrenettverksgruppe – Styrking av kompetanse og nettverk

Eksklusiv nettverksgruppe


Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å forbedre kompetansen innen verdiskapende styrearbeid

Styrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for fire år siden. Til nå har 68 personer deltatt i gruppene i 1 – 4 år. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive, m.a.o. at deltakelsen har gitt betydelig påfyll av kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid, samt at det har vært en ressurs for å sondere egne problemstillinger. I tillegg har det styrket deltakernes profesjonelle nettverk.

Et forhold som har vært viktig for å kunne oppnå ovennevnte positive resultater, har vært sikring av fortrolighet innen den enkelte gruppe om de temaene som har vært omhandlet, – sikret gjennom signering av deltakeravtale med konfidensialitetsklausul.

Les mer

Tilpassede kurs og seminarer innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, og styrets kontroll og tilsyn med virksomheten.

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et selskapsstyre bør inneha.

Abonnement på Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har følgende formål:

  • Faglige artikler om hvordan forbedre verdiskapende styrearbeid.
  • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS