Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Webinar-kurs: Verdiskapende styrearbeid i et nøtteskall

26. mars | 09:00 - 12:00
Dette er et styrekurs hvor du får et overblikk av verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, med gj...

1dags Intensiv-seminar i Styrearbeid – Kristiansand

11. mai | 10:00 - 15:00
God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har ...

Webinar-kurs: Profesjonell Styreledelse i Praksis

26. mai | 09:00 - 12:00
Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbe...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Invitasjon til webinar-kurs i verdiskapende styrearbeid i kritisk Corona-tid

Corona-viruset har satt mange bedrifter i en kritisk situasjon, og det gjelder ikke minst også for styrene i bedriftene; – i små og store bedrifter. Samtidig er det mange som sitter på hjemmekontor i disse dager, som gjerne skulle vite mer om verdiskapende styrearbeid, herunder styrehåndtering i en slik kritisk tilstand som nå. I denne…

Les artikkelen

iStyrelsens styrenettverksgrupper fortsetter den vellykkede virksomheten på 6. året

iStyrelsen har nå kommet i gang på 6. året med fasilitering av fortrolige styrenettverksgrupper. Etter noe utskifting av deltakere ved årsskiftet er igjen alle tre gruppene (to i Oslo-området og én i Midt-Norge) fylt opp med meget interessante deltakere med betydelig kompetanse og interesse innen eierstyring og selskapsledelse, og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid….

Les artikkelen

iStyrelsens hjemmesider i forbedret utgave

iStyrelsen har ambisjon om å være en ledende tilbyder av opplæring og rådgiving innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. For å underbygge dette har vi sett behov for oppgradering av selskapets hjemmesider. Gjennom de nye hjemmesidene håper vi at våre kunder og forbindelser på en enkel og tilgjengelig måte skal finne frem til det som vil…

Les artikkelen

CORPORATE GOVERNANCE – EN ARBEIDSBETINGELSE FOR STYRET

Det er de store bedriftskrisene internasjonalt, tilbake på starten av 2000-tallet, særlig Enron og Parmalat, som har gitt begrepet et bredt og vesentlig innhold, og avgjørende relevans. For eksempel omfatter begrepet corporate governance alt fra sentrale forhold som ”finansiell rapportering” og ”revisjonskomité”, til ”den menneskelige siden av corporate governance” eller ”the human side of Corporate…

Les artikkelen

Rolleforståelse i styresammenheng

Styretips: Når skal de forskjellige roller i styrekollegiet bekles av forskjellige personer? Hvis ingen egentlig vet hva som er den enkeltes rolle, blir ting uoversiktlig og ting kan lett skli ut. I denne artikkelen settes fokuset på roller og rolleforståelse i styresammenheng. Det er styret selv som må ta en egen gjennomgang av roller og…

Les artikkelen
Lukk meny