Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Styreevaluering

Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid krever god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes iStyrelsens StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:

 Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen av året, og ønsker å sette deg godt inn i hva styrerollen handler om, innebærer og går ut på, så har du nå en mulighet til å delta i iStyrelsens grunnleggende styreopplærling, den som altså benevnes StyreModul 1.

 I disse juledager, kanskje du har litt ekstra tid, og har tid til å lese nyhetsbrev fra oss. Vi vil her informere litt om hva StyreModul 1 er.

Les mer

Når ikke Julenissen kan hjelpe, så er iStyrelsen der. God Jul!

Som det fremgikk av forrige nyhetsbrev-artikkel, kan en ikke stole på julenissen når det gjelder å få nødvendig styrking av kompetanse for verdiskapende styrearbeid. Men iStyrelsen kan gjerne bidra. Og til og med med en gratis og uforpliktende mulighet; – en gratistime for samtale i første halvdel av januar 2020. Samtalen kan dreie seg om kvalifisering og posisjonering for styreverv. Eller hvordan styrke din allerede gode styrekompetanse for videre karriere med styreverv.

Les mer

Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Ansvar, krav og forventninger til norske styrer har økt betraktelig de senere årene, og denne utviklingen vil bare fortsette. Dette setter derfor stadig strengere krav til styrekollegiets totale kompetanse og effektiv arbeidsform, samtidig som det personlige ansvaret som et styreverv innebærer, setter krav til øket kompetanse hos det enkelte styremedlem.

Dessverre oppleves det at altfor mange styrer og altfor mange styremedlemmer synes å tro at utvikling av kompetanse og effektiv arbeidsform skal skje av seg. Og selv om det nå stunder mot jul er det heller lite trolig at julenissen vil sørge for dette.

Stadig økende krav til styrets verdiskapende evne

Hovedgrunnene til behov for fokus på styrets egenutvikling er:

 • Skjerpede reguleringer fra myndighetene
 • Teknologisk utvikling
 • Nye forretningsmodeller
 • Øket konkurranse i markedet
 • Behov for bærekraftig styrearbeid

Les mer

Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Undertegnede har i løpet av høsten hatt en rekke besøkende som har ønsket å snakke om hvordan få styreverv, – flere styreverv, – mer utfordrende styreverv. Noen er i en transitt-fase mellom stillinger, andre har avsluttet eller er i ferd med å avslutte sin karriere som leder og ønsker å vie seg til styrearbeid fremover.

Hva er virkemiddelet til å lykkes med realisering av disse ønskene?

Les mer

Grunnleggende styrekurs og videreutvikling (Board Performance programmet)  innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom styrenettverksgrupper innenfor fortrolige rammer og med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, styrets kontroll og tilsyn med virksomheten, og styrets egenutvikling.

Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning innen problemstillinger og temaer hvor kundene har behov for assistanse. Bl.a. kan dette være i tilknytning til tilpassede styrekurs (bedriftsinterne eller individuelle en-til-en), utarbeidelse av eierstrategi for et selskap eller vurdering av behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre, og/eller assistanse ved rekruttering av nye styremedlemmer.

iStyrelsen er imidlertid svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering.

Gjennom samarbeidet med AWN kan iStyrelsen anbefale kundene å få rekruttert styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn.

Abonnement på Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har følgende formål:

 • Nyheter som kan være av interesse.
 • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid (forfattet av partnerne i iStyrelsen, inviterte forfattere og stående invitasjon til lesere av nyhetsbrevet å sende inn artikler/innlegg).
 • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
 • Invitasjoner til arrangementer (kurs, seminarer eller frokostmøter).
 • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
 • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
 • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS