Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige nettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

istyrelsen M web

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Intensivseminar i Styrearbeid

2. november | 10:00 - 15:00
God rolleforståelse er en viktig forutsetning for verdiskapende styrearbeid. Intensivseminaret har ...

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

2. november | 10:00 - 5. november | 15:00
StyreModul 1 er en grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid, og består av fire heldags styrese...

Webinar-kurs i praktisk gjennomføring av styreevaluering

4. november | 09:00 - 12:30
Alle styrer bør gjennomføre en årlig styreevaluering med formål å forbedre sitt verdiskapende s...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Styrekonferanse: Hvordan bli et attraktivt styremedlem?

Hvordan bli et attraktivt styremedlem? Det er ikke rett frem å skape en styreprofil der en er aktivt etterspurt av rekrutteringsselskaper, valgkomiteer og eiere. Denne styrekonferansen har til hensikt å presentere tilhørende for sentrale aktører i styrerekruttering der de gir et ærlig innblikk i hva de ser etter, og hvordan de finner kandidater Les mer…

Les artikkelen

Frokost-webinar: Styrenettverksgrupper for kompetanseutvikling og nettverksbygging

Hvis du er interessert i kontinuerlig kompetanseutvikling innen praktisk, verdiskapende styrearbeid og nettverksbygging blant personer engasjert i eierstyring og selskapsledelse / styrearbeid, anbefales du å lese videre om invitasjon til et forestående frokost-webinar. Deltakelse i fortrolige styrenettverksgrupper i Oslo-området og Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre) har vist seg gjennom 7 år å være svært givende mht….

Les artikkelen

Nå er det SMB-styrenes tur til å fokusere på forbedringstiltak i styrearbeidet. iStyrelsen lanserer tilpasset styreevalueringsverktøy for SMB

De fleste styrer i små og mellomstore bedrifter (SMB) ser nå behovet for kontinuerlig forbedring og utvikling av sitt styrearbeid. Dette forsterker behovet for tilpasset verktøy for SMB-styrenes egenevaluering, som er et viktig element i styrenes egenutvikling. På denne bakgrunn har iStyrelsen lansert en styreevaluerings-utgave som er tilpasset forholdene for SMB-styrer. iStyrelsen har lange tradisjoner…

Les artikkelen

ISTYRELSEN HJELPER DEG Å FORSTÅ STYREROLLEN I PRAKSIS OG GIR DEG TRYGGHET FOR Å DELTA I FREMTIDENS STYREVERDEN

STYREROLLEN – EN ROLLE SOM GIR SEG SELV? Hvis du har vært eller er styreleder eller styremedlem, så kanskje du har reflektert på hva styrets rolle egentlig er? For det er jo slik at styret tiltar seg selv sin rolle. Det er ingen oppskrift på styrearbeid, bortsett fra det rent formelle, så det er og…

Les artikkelen

FROKOST-WEBINAR om STYREEVALUERING – som verktøy for styrets egenutvikling

Styret bør gjennomføre en årlig styreevaluering for å sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig da det i tiden settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver, samt at det skjer en rask utvikling innen teknologi, markedet, regulatoriske forhold, bærekraft, etc. Med andre ord, styret står overfor stadig større og…

Les artikkelen