Du inviteres til eksklusiv styrenettverksgruppe for Møre

Gode styrer og godt styrearbeid blir stadig viktigere for verdiskaping i selskaper og organisasjoner. Både små og store virksomheter står nå overfor betydelige utfordringer og omstillingsbehov, og bidraget fra styret til vellykket utvikling vil være helt avgjørende.

Sparebanken Møre arrangerte 22-23. september 2015 frokostseminar i hhv Ålesund og Molde med innlegg om verdiskapende styrearbeid presentert av Bjarne Aamodt fra styrerådgivningsselskapet iStyrelsen AS. Da det der ble vist stor interesse for temaet, ønsker iStyrelsen å følge opp med invitasjon til en eksklusiv styrenettverksgruppe som planlegges etablert i Ålesund. (mer…)

Fortsett å lese

Eksklusiv styrenettverksgruppe etablert i Trondheim

iStyrelsen lanserte for vel et år siden konseptet med eksklusive styrenettverksgrupper for å bidra til kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid. Etter at tre styrenettverksgrupper kom i gang i Østlands-området i fjor er nå den første eksklusive styrenettverksgruppen etablert i Trondheim med deltakere med bred styrekompetanse fra forskjellige virksomheter i Trøndelag. Etableringen i Trondheim er i samarbeid med lokalavdelingen av Tennebø & Partners.
“Vi er svært glad for å kunne starte opp i Trondheim da det der er meget interessante virksomheter med dyktige styremedlemmer, som har gitt uttrykk for interesse for styrking av sin styrekompentanse”, sier Bjarne Aamodt, som vil være faglig tilrettelegger for opplegget.
Etter at virksomheten nå kommer igang i styrenettverksgruppen i Trondheim vil det der fortsatt være muligheter for å øke antall deltakere med noen få. Interesserte kan ta kontakt. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny