iStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

iStyrelsen og StyreAkademiet i Hordaland har inngått en samarbeidsavtale med hensikt å fremme godt styrearbeid i Hordaland. I første omgang vil dette innebære samarbeid om etablering av en eller flere eksklusive styrenettverksgrupper i Bergen, fremme av medlemskap i StyreAkademiet Hordaland, samt aktiv deltagelse i StyreAkademiet Nettforum som er under etablering. (mer…)

Fortsett å lese

Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Tema-artikkel:

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen AS vil lansere eksklusive styrenettverksgrupper på nye steder i Norge.  Etter vellykket etablering av to styrenettverksgrupper på Østlandet og en i Trondheim vil det nå i første omgang bli etablert slike grupper i Tromsø, Bergen og Stavanger.

På disse stedene vil det bli invitert til frokostmøter (for Tromsø se påmelding nedenfor) med foredrag om verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning, samt lansering av den planlagte styrenettverksgruppen.

På de nye stedene vil etableringen bli gjort i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. (mer…)

Fortsett å lese

Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Produktivitetskommisjonens andre rapport ble presentert 11. februar i år. Den påpekte et betydelig behov for produktivitetsforbedringer innen næringslivet og offentlig forvaltning. Bjarne Aamodt mener at i alle virksomheter som har et ansvarlig styre, vil det være styrets oppgave å realisere denne ambisjonen.

 

 

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny