Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Produktivitetskommisjonens andre rapport ble presentert 11. februar i år. Den påpekte et betydelig behov for produktivitetsforbedringer innen næringslivet og offentlig forvaltning. Bjarne Aamodt mener at i alle virksomheter som har et ansvarlig styre, vil det være styrets oppgave å realisere denne ambisjonen.

 

 

Produktivitetskommisjonens funn og anbefaling

Produktivitetskommisjonen fastslår at for fastlands-Norges næringsliv økte årlig produksjon per ansatt i perioden 1996-2005 med 3 %, mens i perioden 2006-2014 var det kun en årlig vekst på 0,8 %. I hht Statistisk Sentralbyrå var produktivitetsutviklingen innen den viktige kraftsektoren i den siste perioden til og med negativ, altså en svekket produktivitet.
Kommisjonens klare budskap var behov for smartere økonomi og nødvendig omstilling:

  • «Veksten i produktiviteten må opp.
  • Organiseringen, teknologien og produktene i bedriftene, staten, kommunene og frittstående organisasjoner må forbedres raskere enn før.
  • Norge må gå fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.»

Norske styrer er ansvarlig for oppgavene

Ambisjonene som Produktivitetskommisjonen påpeker, vil ikke bli realisert av seg selv. Noen må ta ansvaret og sørge for gjennomføring av de nødvendige oppgavene. Da er det for alle virksomheter med ansvarlige styrer ingen andre organer enn styrene selv som må sørge for at oppgavene blir gjennomført. De har ansvaret både formelt og reelt!

Det betyr at det verdiskapende styret må gjøre mer enn å sikre god kontroll for å unngå feil; – styret må også sørge for verdiskaping gjennom å realisere de påpekte oppgavene fra Produktivitetskommisjonen.

De nødvendige tiltak skal selvsagt gjennomføres i virksomhetene under ledelse av den daglige ledelse. Men det kreves at styret må være pådriver i de aktuelle prosesser for produktivitetsutviklingen, gjennom:

  • Omstilling
  • Effektivisering
  • Nyskaping og innovasjon
  • Nye/endrede forretningsmodeller (bl.a. ved digitalisering)

Behov for styreopplæring og styrekurs

For å kunne mestre disse oppgavene er det nødvendig at styrene har tilstrekkelig evne til å være verdiskapende. I den forbindelse er det i de fleste styrer potensial for forbedringer, både når det gjelder nødvendig styrekompetanse så vel som styrets arbeidsform. Ikke minst er det nå viktig å ta tak i hva digitalisering og automasjon kan bety av muligheter for den aktuelle virksomheten. Dermed er styrking av norske styrers verdiskapende evne en helt sentral oppgave fremover.
I den hensikt vil det være viktig at styrene gjennomfører en evaluering av sin kompetansesammensetning og sin arbeidsform for å identifisere forbedringsmuligheter. Videre vil det være viktig at styremedlemmer styrker sin styrekompetanse ved å delta på styrekurs.

For styrekurs innen energisektoren anbefales styrekurs i regi av EnergiNorge (det neste styrekurset er i august 2016) hvor iStyrelsen og Thema Consulting Group gjennomgår det styrefaglige i relasjon til energisektoren.

Ta uforbindtlig kontakt for nærmere informasjon eller forespørsel.