Bjarne Aamodt med foredrag på EnergiNorges Vinterkonferanse 6-8. april: "Verdiskapende styrearbeid. Hvorfor og hvordan?"

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Styret har med hjemmel i lovverket ansvar for å kontrollere og føre tilsyn med en virksomhet. Men verdiskapende styrearbeid krever mye mer enn gjennom kontroll å sikre mot tap ved å unngå feil!

Regjeringens produktivitetskommisjon fastslo i sin rapport av 11. februar i år at det må til en betydelig produktivitetsvekst gjennom omstilling og nyskapning. Dette for å snu en negativ trend hvor produktivitetsutviklingen i fastlands-Norges næringsliv har vært meget beskjeden de siste 10 årene, og til og med negativ for flere bransjer, herunder kraftbransjen. Med dette som bakteppe må styrene ta inn over seg sitt formelle og reelle ansvar for at landets virksomheter skal få den nødvendige økning i produktiviteten.

Spørsmålet blir derfor hvordan styrene skal kunne sørge for denne produktivitetsveksten? Den vil ikke komme av seg selv. Styrene må påta seg ansvaret for dette, og agere målrettet, metodisk og med motivasjon.

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny