Invitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Kåre Ovesen Partner Tennebø & Partners AS
Kåre Ovesen
Partner
Tennebø & Partners AS
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

iStyrelsen AS i samarbeid med Tennebø & Partners AS inviterer til frokostmøte i Trondheim med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

(mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer til frokostmøte i Bergen med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen
Daglig leder
StyreAkademiet Hordaland
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

(mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen AS inviterer til frokostmøte i Oslo om styrets behov for egenutvikling

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS
Ingvild Myhre Daglig leder og Partner iStyrelsen AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetanse-sammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

Du inviteres til frokostmøte

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny