Invitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer til frokostmøte i Bergen med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen
Daglig leder
StyreAkademiet Hordaland
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

Du inviteres til frokostmøte

Du inviteres til å delta på frokostmøte med tema:

  • Styrets behov for egenutvikling sett i lys av Regjeringens Produktivitetskommisjons rapport av 11.02.2016.

  • Orientering om iStyrelsens og StyreAkademiets tilbud relatert til styrets egenutvikling

Foredragsholdere:   

 

Bjarne Aamodt, Styreleder og Partner i iStyrelsen AS*

Victor Jensen, Daglig leder, StyreAkademiet Hordaland*

Sted: Bryggen 3 – 5, 5003 Bergen
Tidspunkt: 31. mai 2016, kl. 08.00-09.30 (Den faglige presentasjonen starter kl. 08.15)
Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist: 26. mai 2016
Påmelding til frokostmøtet: Trykk her
*) Om foredragsholderne:                 Se Bjarne Aamodt og Victor Jensen