Invitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Kåre Ovesen Partner Tennebø & Partners AS
Kåre Ovesen
Partner
Tennebø & Partners AS
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

iStyrelsen AS i samarbeid med Tennebø & Partners AS inviterer til frokostmøte i Trondheim med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Tema på frokostmøtet vil være:

  • Styrets behov for egenutvikling sett i lys av Regjeringens Produktivitetskommisjons rapport av 11.02.2016

  • Orientering om iStyrelsens og Tennebø & Partners tilbud relatert til styrets egenutvikling

Foredragsholdere:   

  

Bjarne Aamodt, Styreleder og Partner, iStyrelsen AS*

Kåre Ovesen, Partner, Tennebø & Partners AS*

Sted: Hornebergvegen 7A, 7038 Trondheim
Tidspunkt: 17. juni 2016, kl. 08.00-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.15)
Påmelding: Trykk her.  Deltakelse er gratis.   Påmeldingsfrist: 13. juni 2016
*)Om foredragsholderne: Se Bjarne Aamodt og Kåre Ovesen