Invitasjon til å delta i en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen/Hordaland

Bakgrunn og hensiktEksklusiv nettverksgruppe

På frokostmøtet i Bergen 21. september i regi av iStyrelsen og Visindi Bergen ble det annonsert etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe for Bergens-regionen. iStyrelsen i samarbeid med Visindi Bergen og StyreAkademiet Hordaland inviterer nå deltakere til den nyetablerte “Styrenettverksgruppen-Hordaland”. (mer…)

Fortsett å lese

Etablering av en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen

Det inviteres nå til å bli deltaker i en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen.

Eksklusiv nettverksgruppe

Bakgrunn og hensikt

Regjeringens Produktivitets kommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer gjennom omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

På denne bakgrunn er det derfor viktig at styremedlemmer har fokus på sin kompetanseutvikling. iStyrelsen tok i 2015 initiativ til styrekompetanseutvikling for aktive styreledere/styremedlemmer gjennom eksklusive styrenettverksgrupper. Tre eksklusive styrenettverksgrupper ble da vellykket etablert, to i Østlandsområdet og en i Trondheim.

Etter annonsering av etablering av en styrenettverksgruppe i Arendal-Grimstad regionen på frokostmøtet 13. september i Arendal i regi av Arendal Næringsforening  inviterer iStyrelsen i samarbeid med HJE Consulting (v/Hans Jakob Epland) interesserte personer med styreverv, eller som har stilling med arbeidsrelasjoner til styrer/styrerabeid, til å bli deltakere i den nye styrenettverksgruppen.

(mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen og Sopra Steria inviterer til frokostmøte i Oslo: "Hvordan kan styret være en pådriver for digitalisering?"

Regjeringens Produktivitetskommisjon påpekte tidligere i år et betydelig behov for produktivitetsforbedring i norsk næringsliv gjennom omstilling, nyskapning og utvikling av nye forretningsmodeller.

Når kunder, konkurrenter, produkter og tjenester er blitt digitale, må bedriftene ta strategiske grep for å møte fremtidens utfordringer. Digitalisering vil være et helt sentralt virkemiddel for å realisere dette.

Styrets ansvar som pådriver til digitalisering vil være i fokus for frokostmøtet.

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny