Invitasjon til å delta i en ny eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen/Hordaland

Bakgrunn og hensiktEksklusiv nettverksgruppe

På frokostmøtet i Bergen 21. september i regi av iStyrelsen og Visindi Bergen ble det annonsert etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe for Bergens-regionen. iStyrelsen i samarbeid med Visindi Bergen og StyreAkademiet Hordaland inviterer nå deltakere til den nyetablerte «Styrenettverksgruppen-Hordaland».

Formålet med å delta i styrenettverksgruppen er å

  • styrke sin styrekompetanse ved å lære av hverandres styreerfaring
  • presentere egne styrerelaterte problemstillinger for diskusjon i et fortrolig forum
  • diskutere styretema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrearbeid.

Fra før er det etablert eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo, Østfold og Trondheim. Erfaringer fra disse er at de er meget nyttige for styrking av deltakernes styrekompentanse og utvidelse av et aktuelt personlig nettverk.

Du inviteres nå til å melde din uforpliktende interesse for å delta i Styrenettverksgruppen-Hordaland ved  å registrere deg her.