Invitasjon til deltakelse i eksisterende eksklusive styrenettverksgrupper

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen fasiliterer tre eksklusive styrenettverksgrupper i hhv. Oslo, Østfold/Moss og Trondheim. Ved kommende årsskifte vil det bli noen ledige plasser i disse tre styrenettverksgruppene.

Du inviteres hermed til å melde din uforpliktende interesse for å bli deltaker i en av disse. (mer…)

Fortsett å lese

Svak digital kompetanse i norske styrerom – Hva må gjøres?

Regjeringens produktivitetskommisjons ga klar beskjed om at norsk næringsliv og offentlig forvaltning må omstille seg til en ny digital virkelighet i årene som kommer. En spørreundersøkelse blant norske styreledere og styremedlemmer foretatt av iStyrelsen og Agera tyder på at kompetansen i norske styrerom ikke henger med i denne utviklingen. Tiltak for å bedre situasjonen er derfor helt nødvendig!
(mer…)

Fortsett å lese

Eierendringer av iStyrelsen AS

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt
Bjarne Aamodt

Per 13. oktober har Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre gjennom sine respektive selskaper Aamodt Governance Consulting og Uroboros AS kjøpt ut de øvrige eierne av iStyrelsen AS. Derved vil de to fra dette tidspunkt være de eneste eierne av selskapet.

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny