Frokostmøte: Hvordan bli et bedre styre gjennom egenevaluering og egenutvikling?

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt

Norske styrer har et betydelig behov for egenutvikling. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette. (mer…)

Fortsett å lese

Nå er det tid for styrets årsplan for 2017

Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Et verdiskapende styre skal ikke bare sørge for god kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelse. Det skal også på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping!

Med referanse til rapporten fra regjeringens produktivitetskommisjon tidligere i år er det behov for betydelig forbedring av produktiviteten i landets næringsliv og offentlig virksomhet. For bedrifter er det styrene som er ansvarlige for å sørge for dette.

Det viktigste virkemiddel styret har for å utøve dette ansvaret, er å sørge for en formålstjenlig årsplan for styrets arbeid, herunder planen for viktige agenda-temaer og -saker for kommende års styremøter. (mer…)

Fortsett å lese

Forbedrede retningslinjer for virksomheten i Eksklusive Styrenettverksgrupper

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusiv styrenettverksgruppe

Siden etableringen av konseptet for eksklusive styrenettverksgrupper i 2013 er det vunnet en del erfaringer, og opplegget har vært diskutert i fellesmøtet i september mellom alle de tre nåværende gruppene, samt behandlet i hver av gruppene i løpet av november. Vår motivasjon er å videreutvikle konseptet slik at det skal gi deltakerne enda mer kompetanseutvikling. Basert på meningsytringer i disse behandlingsforaene har vi foretatt noen justeringer i opplegget, bl.a. slik at vi skal fokusere på hele styringskjeden eiere – styret – daglig ledelse, samt aktuelle støttefunksjoner til styringskjeden. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny