Snart i mål med etablering av en styrenettverksgruppe med møteplass i Arendal, men inviterer ytterligere 2-3 deltakere før oppstart

Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt, tilrettelegger for styrenettverksgruppene

Som tidligere annonsert er det under etablering en eksklusiv styrenettverksgruppe i Sør-Norge med planlagt møteplass i Arendal. Det er nå påmeldt en meget interessant gruppe deltakere, men det ønskes ytterligere et par deltakere før oppstart.

Med referanse til presentasjonen av iStyrelsens eksklusive styrenettverksgrupper er hovedhensikten med deltakelse å styrke sin kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse.

«Erfaring har vist at deltakelse i en eksklusiv styrenettverksgruppe er en meget effektiv måte å tilegne seg den siste generasjons kompetanse på innen eierstyring og selskapsledelse, herunder roller og oppgaver for eiere, styret og daglig ledelse», sier Bjarne Aamodt, som er faglig tilrettelegger for de tre eksisterende styrenettverksgruppene. «- I tillegg styrker deltakelsen deltakernes nyttige kontaktnettverk».

Da det er ønskelig med ytterligere 2-3 deltakere i Styrenettverksgruppen-Sør, er du velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i nettverksgruppen ved å fylle ut registreringsskjemaet.