Hva karakteriserer et verdiskapende styre?

Alle formelt etablerte selskaper er etter loven pålagt å ha et styre. Avhengig av hvilken type selskap, vil det være noe forskjellig lovverk, f.eks. for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, statsforetak, kommunalt foretak, etc. En fellesnevner for disse selskapslovene er at styret er ansvarlig for å ivareta kontroll, tilsyn og diverse pålegg overfor daglig ledelse og virksomheten for øvrig. Imidlertid sier lovene svært lite om hvordan styrene skal bidra til verdiskapingen i virksomhetene. Og som konsekvens av det er det da også blitt svært forskjellige typer styrer å finne blant selskapene, hvorav det er viktig å klargjøre hva som skal til for at et styre kan være virkelig verdiskapende. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny