Styrets handleplikt – Et varsko etter endringer av Aksjeloven pr. 1. juli

Styrets ansvar og oppgave mht. å følge opp selskapets egenkapital og likviditet er en av de sentrale plikter i styrearbeidet. Her er det skjedd en endring av Aksjeloven pr. 1, juli som styremedlemmer må merke seg, nemlig at Asl. § 3-4 og 3-5 nå kun dreier seg om styrets vurdering av den reelle egenkapitalen og likviditetssituasjonen.

Før 1. juli hadde Aksjeloven samme tekst supplert med et kriterium om at handleplikt også ville inntreffe ved at egenkapitalen ble mindre enn halvparten av aksjekapitalen. I tidligere utgaver av Aksjeloven var faktisk dette siste elementet det eneste kriteriet for handleplikt. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny