Eksklusive styrenettverksgrupper – Erfaringer etter tre års virksomhet


Styrenettverksgruppene – Oppstart og justeringer underveis

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å følge med i timen innen eierstyring og selskapsledelse

iStyrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for tre år siden. Bakgrunnen for initiativet var hovedsakelig iStyrelsen-partnernes positive erfaring fra egen tidligere deltakelse i toppledergrupper.

Hovedhensikten med etablering av styrenettverksgruppene var i utgangspunktet å styrke deltakernes kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes kontaktnettverk. Målgruppen var begrenset til aktive styreledere/styremedlemmer. Antall deltakere i gruppene var satt til 6 – 8 personer i hver gruppe. Det ble raskt etablert tre grupper på denne basis. (mer…)

Fortsett å lese

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

  1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
  • Formelt ansvar og oppgaver
  • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
  1. Styrets sammensetning og kompetanse
  2. Styrets arbeidsform
  3. Styrets roller og oppgaver
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
  • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
  1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny