Dyktig styreleder er avgjørende for verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt
Det er opplyst og vedtatt at verdiskapende styrearbeid er viktig for å oppnå lønnsom og effektiv virksomhet over tid, – så vel i næringslivet og som i offentlig tjenesteproduksjon. Men det er imidlertid ingen automatikk i at et styre er verdiskapende. Gjennom undertegnedes arbeid med styreevaluering i mange bransjer og i offentlig virksomheter er erfaringen at verdiskapende styrearbeid er helt avhengig av god styreledelse. Uten god styreleder hjelper det lite at det ellers er kompetente styremedlemmer.
Det betyr at det å forsikre seg om god styreleder er første bud mht. å etablere et verdiskapende styre. (mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til STYRELEDERKURS

Styreevaluering
Verdiskapende styrearbeid står og faller med god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer. (mer…)

Fortsett å lese

Hvorfor gå på kurs i verdiskapende styrearbeid?

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Mange har vært styremedlem og kanskje til og med gått på styrekurs og gjennom det lært det grunnleggende om styrearbeid. Dermed har man en viss basis for å ivareta den lovfestede styrerollen om kontroll og tilsyn. Og denne kontroll-rollen er selvsagt viktig for at bedriften skal unngå tap ved å gjøre feil. Men verdiskapende styrearbeid er mye mer enn å unngå feil. Og det er dette «mye mer» som er helt avgjørende for at styret skal bidra til verdiskapingen utover kontroll-rollen. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny