Strukturering av verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Hensikten med styrearbeidet er å bidra til verdiskapingen gjennom god og lønnsom forretningsutvikling, samtidig som det skal sikres adekvat kontroll og tilsyn. iStyrelsen har gjennom mange års erfaringer blant selskapets partnere og samarbeidspartnere utviklet et konsept for hvordan styrets bidrag til verdiskapingen best kan realiseres, – kalt «iStyrelsen modellen». Konseptet blir benyttet overfor iStyrelsens kunder gjennom rådgivning i form av styrekurs, styreevalueringer, eksklusive styrenettverksgrupper eller annen form for assistanse.

Selv om mange elementer fra iStyrelsen modellen er blitt adressert i tidligere nyhetsbrev, har det ikke vært presentert et totaloverblikk over konseptet. En slik totalpresentasjon følger nedenfor. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny