Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Hvis du fortsatt ikke har meldt deg på gratis frokost-seminar for å få vite mer om nytten av å delta i eksklusiv styrenettverksgruppe i hhv. Trondheim og Oslo, er det fortsatt mulig å melde deg på.

Status etter fire år i styrenettverksgruppene ble oppsummert i iStyrelsens nyhetsbrev i forrige uke. Der ble det påpekt at 68 deltakere har meldt tilbake om god kompetanseutvikling og nyttig utvidelse av sine kontaktnettverk.

Du inviteres altså til å melde deg på til gratis frokost-seminar i hhv. Trondheim og Oslo med et innledende foredrag om hovedoppgavene innen verdiskapende styrearbeid, og deretter om nytten av å delta i en styrenettverksgruppe, samt orientering om hvordan styrenettverksgruppe-virksomheten drives og hvordan du eventuelt kan bli deltaker i en slik gruppe fremover. På hvert av frokost-seminarene vil en av deltakerne i styrenettverksgruppene orientere om sine erfaringer fra 2-3 års deltakelse. (mer…)

Fortsett å lese

Hvorfor delta i eksklusiv styrenettverksgruppe – Styrking av kompetanse og nettverk

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å forbedre kompetansen innen verdiskapende styrearbeid

Styrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for fire år siden. Til nå har 68 personer deltatt i gruppene i 1 – 4 år. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive, m.a.o. at deltakelsen har gitt betydelig påfyll av kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid, samt at det har vært en ressurs for å sondere egne problemstillinger. I tillegg har det styrket deltakernes profesjonelle nettverk.

Et forhold som har vært viktig for å kunne oppnå ovennevnte positive resultater, har vært sikring av fortrolighet innen den enkelte gruppe om de temaene som har vært omhandlet, – sikret gjennom signering av deltakeravtale med konfidensialitetsklausul. (mer…)

Fortsett å lese

Ny utgave av NUES-retningslinjene

NUES-retningslinjene

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) avholdt sin årlige konferanse i Oslo 17. oktober, og i den forbindelse ble det utgitt en oppdatert utgave av NUES-retningslinjene. Som kjent gjelder NUES-retningslinjene for børsnoterte selskaper, men mange andre selskaper i Norge forholder seg til disse i stor grad (så langt det er formålstjenlig). Derfor er det viktig for de fleste styrer i Norge å følge med på hva som presiseres i NUES-retningslinjene.

(mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrke din styrekompetanse i eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med slik deltakelse er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Siden oppstart i 2015 med to eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo og etter hvert én gruppe i Trondheim vil vi fra kommende nyttår gå inn i det femte året med virksomheten. Når vi passerer årsskiftet vil det erfaringsmessig bli noen ledige plasser for nye deltakere. På denne bakgrunn inviterer vi til frokost-seminar for å orientere om hvordan styrenettverksgruppene drives, og hvilken nytte en har ved å delta i en slik gruppe. (mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim om eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med deltakelse i en slik gruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

«Styrenettverksgruppen-Trondheim» vil gå inn i sitt fjerde år fra kommende nyttår, og av erfaring vil det bli noen ledige plasser for nye deltakere ved årsskiftet. I frokost-seminaret vil det bli orientert om hvordan styrenettverksgruppen drives og hvilken nytte en har ved å delta i gruppen. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny