Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrke din styrekompetanse i eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med slik deltakelse er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Siden oppstart i 2015 med to eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo og etter hvert én gruppe i Trondheim vil vi fra kommende nyttår gå inn i det femte året med virksomheten. Når vi passerer årsskiftet vil det erfaringsmessig bli noen ledige plasser for nye deltakere. På denne bakgrunn inviterer vi til frokost-seminar for å orientere om hvordan styrenettverksgruppene drives, og hvilken nytte en har ved å delta i en slik gruppe.

Terje Finholdt
Bjarne Aamodt

Foredragsholdere på frokost-seminaret vil være Bjarne Aamodt* (tilrettelegger/fasilitator for styrenettverksgruppene) og Terje Finholdt* (deltaker i 2 år), som vil belyse temaene:

  • Eksklusive styrenettverksgrupper; Hensikt og opplegg.
  • Erfaringer fra deltakelse i en styrenettverksgruppe.

Sted:  Pier X, Bryggegata 3, Aker Brygge, 0250 Oslo

Tid:    15. november kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk Her.  

Påmeldingsfrist: 13. november.

*)Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i iStyrelsen AS. Tidligere styreleder i en rekke selskaper.

Terje Finholdt: Leder i DNB. Erfaring fra en rekke styreverv. Deltaker i en av styrenettverksgruppene i Oslo i 2 år.