Inviterer til å skrive artikler/innlegg i iStyrelsens Nyhetsbrev

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen vil nå utvide bredden av forfattere i nyhetsbrevet ved å invitere til å skrive artikler/innlegg som vil ha interesse for leserne av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har pr. i dag følgende formål:

  • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.
  • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser

(mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen inngår samarbeid med IBU for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. iStyrelsen og IBU (Institutt for Bedriftsutvikling) er aktive tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil iStyrelsen og IBU samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Eksklusive styrenettverksgrupper» og «Board Performance-programmet». (mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til ledige plasser i den eksklusive styrenettverksgruppen i Trondheim

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – herav en med møteplass i Trondheim. Da det fra kommende årsskifte vil være noen ledige plasser i Trondheims-gruppen, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker. (mer…)

Fortsett å lese

Ansatte valgte styremedlemmer er «gull» verdt, – men de er ikke representanter for de ansatte!

Eksklusiv nettverksgruppe
Alle styremedlemmer har samme formelle ansvar og myndighet

I Norge, slik som i noen andre land, har vi den gode ordningen at bedrifter over en viss størrelse har ansatte valgte styremedlemmer i tillegg til de aksjonærvalgte. Tilsammen danner disse et styrekollegium hvor alle medlemmene har akkurat samme formelle ansvar og myndighet, med oppgave å virke for realiseringen av bedriftens formål. M.a.o., det er ikke tale om noe A-lag eller B-lag i styret, – alle er på A-laget! I tillegg er det viktig å understreke at et styreverv er et personlig, ansvarlig verv med hjemmel i lovgivningen.

Men hvori ligger «gullet»?

«Gullet» ligger i den kunnskapen om virksomheten som de ansatte valgte besitter ved at de arbeider inne i bedriften. De kan vurdere strategier og planer om omstilling, nyskapning, innovasjon, oppkjøp, etc. med et nært, internt referanseperspektiv, som er komplementært til de aksjonærvalgte styremedlemmenes referanseperspektiv, som normalt er basert på kunnskap fra – og om – den eksterne verden. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny