Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

 

Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:

  1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
  2. Styret må ha god forståelse av premissene for bedriften
  3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
  4. Gjennomføring av styremøtene må vies oppmerksomhet
  5. Styrets egenevaluering og -utvikling må prioriteres

(mer…)

Fortsett å lese

Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Pål Søland
Programdirektør for Board Performance programmet

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har iStyrelsen startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet.

Da iStyrelsen har vurdert Board Performance programmet til å være et meget godt program for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid, har vi anmodet Pål Søland, som er programdirektør for Board Performance programmet, om en redegjørelse for hvorfor programmet er viktig og litt om hva det består av. (mer…)

Fortsett å lese

Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019. (mer…)

Fortsett å lese

DTO (Digital Twin of an Organization) – New challenges for the Board

Gunnar Eriksen,
Eriksen Process Engineering, LLC

Digitalization has fast become the latest “in” for ICT, and for Norway it is no exception, – it rages through all businesses and organizations, private as well as public and governments. And if this is not enough, the latest and brand new theme regarding digitalization that will catch a lot of interest, is the term DTO – Digital Twin of an Organization.

It is important, – very much so, that the Boards and its members need to acquire knowledge about what this is all about, how to execute a successful digitalization strategy, and most of all be able to guide the CEO and the executive team through the investments needed, and how to measure the ROI and success.

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny