Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019.

Den beste læring og kompetanseutvikling om eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid, oppnås ved å lære av egne og andres erfaringer, samt tilegne seg kompetanser ved utveksling med andre som er engasjert innen liknende tema og problemstillinger. Dette er kjernen for læring i styrenettverksgruppene, som finner sted på fortrolige møteplasser for dette formålet.

En av deltakerne i en av Oslo-gruppene, Terje Finholdt, (leder i DNB og med erfaring fra en rekke styreverv), sier at «jeg har hatt god nytte av min deltakelse i styrenettverksgruppen, og knyttet kontakt med interessante mennesker», og en av deltakerne i Trondheims-gruppen, Jan Pedersen, (styreleder i flere selskaper), sier at «deltakelsen i styrenettverksgruppen har vært nyttig, og jeg har utvidet mitt kontaktnettverk».

Målgruppen for styrenettverksgruppene er styreledere, styremedlemmer, daglig ledere, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse. Det gjelder både for privat og offentlig sektor.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i en av styrenettverksgruppene ved å fylle ut interesse-meldingsskjema for Oslo, eller interesse-meldingsskjema for Trondheim. Du vil da motta mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse f.o.m. 2019. I tilbudet vil du få vite hvem du vil bli deltaker sammen med i den aktuelle gruppen.

Hvis du har noen spørsmål angående styrenettverksgruppene, vennligst ta kontakt.