Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Pål Søland
Programdirektør for Board Performance programmet

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har iStyrelsen startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet.

Da iStyrelsen har vurdert Board Performance programmet til å være et meget godt program for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid, har vi anmodet Pål Søland, som er programdirektør for Board Performance programmet, om en redegjørelse for hvorfor programmet er viktig og litt om hva det består av.

 

Board Performance er styreprogrammet som får ut den enkeltes potensial i styrearbeidet.

– Dette programmet vil gjøre styremedlemmer og styreledere bedre rustet til å mestre styret som arena. Målet er få ut potensialet til den enkelte, slik at kompetansen deres kan utgjøre en forskjell i styret, forteller Pål Søland. Programmet består av tre samlinger som inneholder diskusjoner, foredrag, case og refleksjonsoppgaver. – Deltakerne vil få mye kunnskap om hvordan styret kan skape verdi, hvordan man håndterer den indre dynamikken i styret og hvordan man driver effektiv styreledelse. Det er en rød tråd gjennom programmet, og man bygger videre på kunnskapen fra hver samling, sier Søland.

 

Strukturert samlingssted

Programmet er lagt opp for en gruppe på 10-15 styremedlemmer med bred erfaring fra styrearbeid. Deltakerne vil dra nytte av hverandres erfaringer, arbeid som gjøres på samlingene og hjemmeoppgaver. Etterpå vil de være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. – Mange har en oppfatning om at det er én oppskrift for styrearbeid, og at den fungerer i ethvert styre til enhver tid. Det er feil. Det handler om å forstå hvilken verdi styrets arbeid har for selskapet og eierne, og hvilke forandringer som påvirker styrets bidrag til verdiskaping, sier Søland.

Anne Mari Halsan er styreleder i Metro Branding AS og styremedlem i Coop Øst, og har tidligere deltatt i Board Performance. Halsan omtaler programmet som «et strukturert

samlingssted for toppledere som ønsker å profesjonalisere styrearbeidet sitt».

– For meg har møtet med andre ledere i denne konteksten vært svært givende. Utveksling av erfaringer, utfordringer og løsninger er verdifullt, og jeg tar med meg dette i mitt nåværende styrearbeid, sier Halsan. Hun mener Board Performance skiller seg fra andre lignende tilbud.

– Til forskjell fra andre programmer er Board Performance basert på å ta inn erfaringer fra deltakerne, diskutere dette i kontekst med aktuell forskning og styrefaglig litteratur, for så å konkludere kunnskapsbasert og praktisk hvordan man best bedriver verdiøkende styrearbeid, sier Halsan.

 

iStyrelsen på laget

I tråd med det etablerte samarbeidet mellom iStyrelsen og IBU vil nå iStyrelsens partnere (Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt), som har omfattende erfaring og kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, bidra i Board Performance programmet i tiden fremover. Samtidig vil vi også se på hvordan vi kan forbedre læringen for deltakerne i både iStyrelsens eksklusive styrenettverksgrupper og Board Performance programmet ved å se disse tilbudene noe nærmere i sammenheng.

 

iStyrelsens nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Du kan enkelt registrere deg som gratis abonnent på denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post.

 Ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg om tema innen eierstyring og selskapsledelse.