Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man best mulig kan posisjonere seg for å komme i betraktning som kandidat til styreverv.

Rekruttering til styrer foregår i dag på forskjellig vis, – alt fra det uprofesjonelle til det meget profesjonelle, avhengig av hvilke eierpreferanser som råder. Samtidig er det mange personer som har ambisjoner om å påta seg seg styreverv. Men for disse er ofte spørsmålet hvordan man kan posisjonere seg for å komme i betraktning. Frokost-seminaret vil belyse disse forholdene.

Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre vil innlede med:

  • Et oversiktsbilde over hvordan styresammensetningene er og hvordan styrerekruttering foregår i bedrifter i Norge i dag.
  • Hvordan bli identifisert som styrekandidat hos eiere/valgkomiteer.

Det oppmuntres til meningsutveksling blant deltakerne på seminaret om erfaringer og synspunkter på temaet.

Sted:            Pier X, Bryggegata 3, Aker Brygge, 0250 Oslo 

Tid:              11. februar, kl. 08.15-09.30 (Den faglige delen starter kl. 08.30)

Deltakelse i frokost-seminaret er gratis. 

Påmelding til frokost-seminaret: Trykk her  

Påmeldingsfrist: 7. februar

_________________________________

Om foredragsholderne:

Bjarne Aamodt: Styreleder og partner i iStyrelsen AS. Tidligere styreleder i en rekke selskaper.

Ingvild Myhre: Daglig leder og partner i iStyrelsen AS. Styreleder og leder av valgkomiteer i en rekke selskaper.

Se for øvrig mer omtale av foredragsholderne på iStyrelsens hjemmesider.

______________________________________________________________________

iStyrelsens nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.