iStyrelsen inviterer til intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid

Mange har ønske om å påta seg styreverv, men mangler en basis styrekompetanse for å være et fullverdig, bidragende styremedlem i et verdiskapende styre. Med grunnlag i mange års erfaring fra styrearbeid, styreopplæring, styreevaluering og fasilitering av styrenettverksgrupper ønsker vi i iStyrelsen å tilby et tilpasset intensiv-kurs til de som ønsker å kvalifisere seg til å påta seg styreverv.

iStyrelsens konsept for verdiskapende styrearbeid setter fokus på følgende forhold ved styrevervet:

Premissene for bedriften og dets styre – dvs. forståelse av aktuelle lover og reguleringer, krav og forventinger fra interessenter (herunder eierkrav), kritiske teknologier, finansiering, etc.

Styrets sammensetning – dvs. styrets kompetanse-sammensetning, andre egenskaper, relasjoner, avhengighet/uavhengighet, etc.

Styrets arbeidsform – dvs. alle forhold vedr. hvordan styret arbeider.

Styrearbeidet – dvs. utførelse av styrets oppgaver med å

  • sørge for riktig og motivert daglig leder,
  • bidra til strategi- og virksomhetsutvikling,
  • ivareta oppfølging av måloppnåelse, kontroll og tilsyn, herunder risikostyring,
  • sørge for styrets egenevaluering og -utvikling.

Detaljer om innholdet i styrekurset er beskrevet på iStyrelsens hjemmesider.

Forelesere på styrekurset vil være Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som begge har omfattende erfaring fra bedriftsledelse og styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt, samt rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse.

Sted:            Pier X, Bryggegata 3, Aker Brygge, 0250 Oslo 

Tid:              13. mars, kl. 09.30-16.00 (Registrering fra kl. 09.30, faglig del starter kl. 10.00)

Deltakeravgift: NOK 5000, som vil bli fakturert etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist: Fredag 8. mars 

Bindende påmelding: Trykk her  

______________________________________

iStyrelsens nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.