Erfaringer fra arbeid i revisjonsutvalg

Paul E. Hjelm-Hansen Tidligere styremedlem og leder av revisjonsutvalget i SpareBank 1 SMN

 

 

 

Innføringen av revisjonsutvalg som et ekstra styreorgan er en viktig endring som det er grunn til å tro har gitt merkbare forbedringer for kvaliteten i norske styrers arbeid innenfor regnskapsområdet etter at det ble lovpålagt for børsnoterte selskaper i 2009. Det er også grunn til å tro at dette styreorganet har medvirket til å redusere omfanget av finansielle kriser og skandaler i enkeltselskaper i denne perioden. (mer…)

Fortsett å lese

Styrenes ansvar, oppgaver og relasjoner i mor- og datterselskap

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Styrearbeidet i mor- og datter-/deleide selskaper står ofte overfor utfordringer mht. ansvarsforhold, oppgavefordeling og relasjoner. For at dette skal fungere på en effektiv måte, er det viktig å være klar over hva som er de formelle krav, og hvordan en kan praktisere styrearbeidet i de respektive styrene på en hensiktsmessig måte. Dette er temaet i denne artikkelen, som er basert på omfattende erfaringer fra mange års praksis. (mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen inviterer til grunnleggende styrekurs og intensivt styrekurs

Programdirektør Styreopplæring
Pål Søland
Programdirektør Board Performance programmet

Det inviteres til heldagskurset “iStyrelsen Intensiv Styrekurs” (tidl. IBU Intensiv Styrekurs) som gjennomføres i Oslo 27.mai. Intensivkurset er en sammenfatning av de fire heldags styreseminarene tilhørende “iStyrelsens StyreModul 1”.

Videre inviteres til styrekurset “iStyrelsens StyreModul 1” (tidligere IBUs StyreModul 1) som er en grunnutdanning når det gjelder styrer og styrers arbeid, og består av 4 heldags styreseminarer, og som gir diplomet «Kvalifisert Styrekandidat». iStyrelsen tilbyr nå de 4 styreseminarene i Oslo 3. – 6. juni. Du kan delta på ett eller flere av styreseminarene.

(mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen med betydelige forsterkninger gjennom overtakelse av IBU Styreskolen og Board Performance programmet

iStyrelsen AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Ved overtakelse av IBU Styreskolen og Board Performance programmet står iStyrelsen enda bedre rustet til å skjøtte dette formålet. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny