Frokostseminar i Drammen om det verdiskapende styret

Næringsforeningen i Drammensregionen i samarbeid med Agilium Worldwide Executive (AWN) inviterer til frokost-seminar om det verdiskapende styret for bedrifter.

Næringslivet i Drammensregionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer.

Frokostseminaret vil adressere hva som kjennetegnes ved, – og kreves av – styret med henblikk på styrket verdiskaping.

Program og innledere vil være:

Velkommen og innledning v/Rune Kjølstad

Det verdiskapende styret v/Bjarne Aamodt og Jon A. Steen:

  • Klargjøring av premisser for bedriften og dets styre
  • Optimal styresammensetning
  • Styrets effektive arbeidsform
  • De sentrale roller og oppgaver som styret skal ivareta

Avslutning v/Rune Kjølstad

Tid:     Onsdag 25. september kl. 08:15 – 09:45
Sted:  Drammens Børs, Bragernes Torg 13
Registreringsfrist deltagelse: 23.09.2019 kl.15:00
Pris deltagelse: medlem Gratis,-  / ikke medlem: kr. 600,- eks. mva.
For påmelding trykk her.
______________________________________

Foredragsholderne:

Jon A. Steen, Managing Partner, Agilum Worldwide Norway AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS