iStyrelsen inviterer til frokost-seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

iStyrelsen inviterer deg til gratis frokost-seminar med tema om hvordan styret kan sørge for å utvikle seg som et verdiskapende styre, herunder benytte styreevaluering som et viktig verktøy.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra interessenter. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte over tid.

Omfattende undersøkelser har fastslått at styreevaluering er et svært viktig verktøy for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet. Men en forutsetning er at styreevalueringen gjennomføres med formålstjenlig metodikk og god analysekompetanse.

(mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny