Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Ansvar, krav og forventninger til norske styrer har økt betraktelig de senere årene, og denne utviklingen vil bare fortsette. Dette setter derfor stadig strengere krav til styrekollegiets totale kompetanse og effektiv arbeidsform, samtidig som det personlige ansvaret som et styreverv innebærer, setter krav til øket kompetanse hos det enkelte styremedlem.

Dessverre oppleves det at altfor mange styrer og altfor mange styremedlemmer synes å tro at utvikling av kompetanse og effektiv arbeidsform skal skje av seg. Og selv om det nå stunder mot jul er det heller lite trolig at julenissen vil sørge for dette.

Stadig økende krav til styrets verdiskapende evne

Styrets krav til kompetanseutvikling

 

Hovedgrunnene til behov for fokus på styrets egenutvikling er:

  • Skjerpede reguleringer fra myndighetene
  • Teknologisk utvikling
  • Nye forretningsmodeller
  • Øket konkurranse i markedet
  • Behov for bærekraftig styrearbeid

Denne utviklingen er klart og tydelig illustrert i den nylig publiserte Stortingsmeldingen (Eierskapsmeldingen Meld. St. 8).

Som figuren ovenfor illustrerer, betyr dette at styrets kompetanse og arbeidsform må kontinuerlig utvikles.

Ansvaret for at denne utviklingen skal finne sted, ligger dels hos styret ved styreleder som ansvarlig, og dels hos det enkelte styremedlem som må være opptatt av sin egen kompetanseutvikling. For styrekollegiet er denne egenutviklingen en oppgave på lik linje med de andre styreoppgavene, som å sørge for riktig og motivert daglig leder, bidra til strategi og forretningsutvikling, oppfølging av måloppnåelse, samt føre kontroll og tilsyn.

Det kan i hvert fall slås fast at denne utviklingen i styrets evne til verdiskaping ikke skjer av seg selv, og ligger heller ikke i julegavesekken hos julenissen.

Hvilke tiltak er nødvendig?

På styrenivå må derfor styreleder sørge for å foreta en styreevaluering av hvordan styrearbeidet har vært i 2019 og avklare hvilke behov som det neste året vil kreve, med henblikk på identifisering av forbedringstiltak for 2020. Skulle styreleder her vise passivitet når det gjelder initiativ til styreevaluering, bør de øvrige styremedlemmene ta ansvar og sørge for å motivere styreleder til å ta slikt initiativ.

På individnivå bør det enkelte styremedlem tenke på sin egen kompetanseutvikling, og anbefales å sørge for kompetansepåfyll f.eks. gjennom deltakelse i en styrenettverksgruppe eller i et videreutviklingsprogram som f.eks. Board Performance. Det er ledige plasser fra nyttår i iStyrelsens styrenettverksgrupper, og melding om uforpliktende interesse for deltakelse kan gjøres her.

__________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Legg igjen en kommentar