Det trengs et «kompetansehus» for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid i krisetider og oppgangstider

I vår digitale tidsalder, rammes vi nå av en pandemi verden over. Mens dataselskaper ruver på «Top 10» lister over verdens største selskaper, har landene stengt ned på grunn av virus og ukontrollert utbredelse av smitten. Det hevdes fra faglig hold at det ventes en økonomisk nedtur i verden som vi ikke har sett maken til på meget lang tid.

Vi har altså entret en ny tid med mange utfordringer, – trusler og muligheter. Styrene i de aller fleste virksomheter i Norge har vel aldri stått overfor større utfordringer enn i disse corona-tider. Først skal det sikres overlevelse og deretter ny lønnsom vekst og utvikling. Og, samtidig skal det også sørges for å nå FNs bærekraftsmål 2030.

I en slik tid vil et styre måtte ivareta flere perspektiver, – langt utover kontrollperspektivet, for å sørge for fremtidsorientert virksomhet.

Behov for «kompetansehus» for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Et velfungerende styre i både oppgangs- og nedgangstider krever betydelige kunnskaper og kompetanser, samt proaktiv væremåte og vilje. Eksempelvis er kunnskap om lover og reguleringer, resultater fra forskning og erfaringer fra mange års praktisk virke med på å fylle «kompetanse-ryggsekken» og danne et utgangspunkt for hvordan en på verdiskapende måte kan utøve styrerollen. Praktisk erfaring er ikke minst viktig når det gjelder kompetanse innen strategiarbeid, innovasjon, gründer-virksomhet, krisehåndtering, rollefordeling, herunder samspillet mellom styret og daglig ledelse, osv.

Samtidig blir styrene fremover stilt overfor nye og store utfordringer med å ta innover seg både nåtid og fremtid. Et styre bør være beredt, forberedt og kontinuerlig opptatt av å ha selskapets virksomhet og forretningsmodell under huden. Eksempler fra praksis viser stadig styrets omfattende, sammensatte og krevende oppgaver. Ikke minst har vel risikoanalyser og sårbarhetsanalyser i dag fått en ny dimensjon.

En styrebeslutning skal i grunnen være en hovedkonklusjon på alt som ligger i beslutningsgrunnlaget, og samtidig være det den daglig ledelse skal forholde seg til og gjennomføre. Det som besluttes, må både være realistisk for virksomheten, og tydelig i tråd med selskapets klare strategi.

Vi i iStyrelsen har erfart at når et styre eller enkeltstyremedlemmer står overfor praktiske problemstillinger, så gjelder det ofte sammensatte forhold, og da er det ikke tilstrekkelig å søke hjelp ved å kontakte bare én faglig ressurs (f.eks. en jurist, teknolog, eller finansekspert), men ting må ses i sammenheng. Det trenges et sted som kan forstå problemstillingen i sin sammensatte natur, i et helhetlig selskapsledelses-perspektiv, altså en form for «kompetansehus» for styrerelaterte spørsmål eller behov.

Kompetansehuset iStyrelsen

Dette har vært ledetråden i utviklingen av iStyrelsen frem til i dag, – og som nå representerer et miljø med solid kompetanse og erfaring fra:

  • Ledelse og styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt,
  • Eierstyring/eierstrategier,
  • Alle former for styreopplæring og -utvikling, – helt fra det grunnleggende til det videreutviklende,
  • Fasilitering av fortrolige styrenettverksgrupper for kontinuerlig læring,
  • Styreevaluering i fbm. styrets egenutvikling.

I tillegg, som viktig del av kompetansehuset iStyrelsen, er det inngått samarbeidsavtaler med styrerelaterte leverandører og fagmiljøer som kompletterer iStyrelsens egne kompetanser, som følgende:

  • Juridisk hjelp,
  • Elektronisk styreportal,
  • Styrerekruttering,
  • Styreansvarsforsikring

Hvordan få tilgang til assistanse fra kompetansehuset iStyrelsen?

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, der vi tilbyr hele spekteret av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende bedriftsutvikling. Dette gjelder ikke minst i utfordrende tider som vi gjennomlever nettopp nå.

Selskapsnavnet iStyrelsen er ment å signalisere at fokus er mot alle de tre rollene som inngår i bedriftsstyringen, nemlig eier-rollen, styre-rollen og daglig ledelses-rollen. Det er styringen innen denne «trekanten» som utgjør det som ofte benevnes «corporate governance», – på norsk eierstyring og selskapsledelse.

iStyrelsen er totalleverandør av tjenester innen styreområdet. iStyrelsen tilbyr grunnleggende styreopplæring, videregående styreprogram av internasjonalt format, deltakelse i fortrolige nettverksgrupper for bedriftseiere, erfarne styreledere / styremedlemmer og bedriftsledere, styreevaluering, rådgivning og veiledning, mm.

Det er dette totaltilbudet av tjenester kombinert med iStyrelsens tilgjengelige menneskelige fagressurser, som gjennom det vi nå benevner «styrekompetansehuset», er tilgjengelig for deg. Vår visjon er å være hele Norges kompetansehus når det gjelder styrearbeid, bedriftsstyring og corporate governance.

«Help-desk»- hvis du vil spørre om noe

iStyrelsens partnere inviterer deg til å ta uforpliktende kontakt på telefon eller epost eller ved å melde spørsmål / behov gjennom kontakt-skjema. Vi lover rask respons og fortrolighet på alle henvendelser, og vi vil gjøre vårt ytterste for å svare på en klar måte.

Styreopplæring (grunnopplæring eller tilpasset opplæring)

Ønsker du en grunnopplæring eller tilpasset styreopplæring, følg denne linken.

 Videregående styreopplæring og kompetanseutvikling

Etter å ha tatt en grunnopplæring og kanskje også har hatt noe styrepraksis, så kan du føle behov for videre styrking av kompetansen din innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Da kan du vurdere om følgende tilbud kan være aktuelle:

Styrets egenutvikling krever styreevaluering

Det er avgjørende viktig for et styre å ha oppmerksomhet på sin egenutvikling. Da er en styreevaluering av god kvalitet et «must».

  • For mer informasjon og forespørsel om tilbud på styreevaluering, – følg denne linken.

Ved å ha tilgang til «kompetansehuset» iStyrelsen innen eierstyring og selskapsledelse / verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, kan du samspille med et kompetansemiljø for din egen og din virksomhets videre utvikling.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin