Styrenettverksgruppen-Webinar1: Noen har allerede meldt sin interesse, men vi har plass til flere. Nå med oppstart-rabatt!

Fortrolige styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Vi viser til tidligere invitasjon til den nye styrenettverksgruppen som skal ha møter over webinar, «Styrenettverksgruppen-Webinar1». Noen har allerede meldt sin interesse for deltakelse i gruppen. Men det er ikke tilstrekkelig antall interesserte-meldte enda til å starte opp, da vi erfaringsmessig bør ha minst 8 deltakere.  Vi har imidlertid fortsatt stor tro på at dette skal bli en nyttig og lærerik møteplass innen corporate governance / verdiskapende styrearbeid, slik som for de eksisterende styrenettverksgruppene. Derfor gjør vi nå ytterligere utspill for å nå fram til flere interesserte.

Vi har erfaring fra oppstarten av de eksisterende styrenettverksgruppene i 2015, at det tar litt tid å etablere slike grupper, men vi har nå i år erfart stor tilgang på deltakere til de tre styrenettverksgruppene som vi har under fasiliterering. Dette tolker vi dithen at fortrolige styrenettverksgrupper representerer en nyttig arena for læring, meningsutveksling og nettverksbygging. Dette tror vi også vil bli tilfelle med fortrolige styrenettverksgrupper over webinar.

Initiativet med styrenettverksgrupper over webinar er jo en nyskapning, og derved også oppfattes med en usikkerhet om hvor vellykket det vil kunne bli. Vi har derfor nå tenkt at det kunne være en idé å senke terskelen for å melde sin interesse ved at vi vil tilby betydelig lavere deltakeravgift for oppstart-perioden i 2. halvår 2020 (30% rabatt), med anledning til å avslutte ved årsskiftet hvis det ikke svarer til forventningene. Vi vil også legge inn i første møtet en gjennomgang av verdiskapende styrearbeid fra A til Å, som i praksis betyr at deltakeravgiften for 2. halvår i år ikke blir større enn hva styrekurset med tilsvarende innhold koster.

Vi vil også tilby til de som melder sin interesse, at de vil få ytterligere 25% rabatt på deltakeravgiften for 2. halvår hvis de tipser noen til å melde seg på og det fører til deltakelse.

Så snart vi når minst 8 interesserte vil vi komme med tilbud om deltakelse til de som her meldt sin interesse.

Du er med de nevnte gunstige betingelser invitert til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse ved å fylle ut noen fakta om deg i interessemeldingsskjemaet.

Benytt muligheten til å bli med på en spennende oppstart av Styrenettverskgruppen-Webinar1!

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.