Miniportrett Jon-Terje Lepsøy

«En bedrift hviler aldri, og i takt med utviklingen forandres behovet for styrets involvering. Det opptar meg hvordan styret best mulig skal møte bedriftens behov i de fasene den går igjennom.»

Dette er hva som opptar Jon-Terje Lepsøy i styrerollen. I dette miniportrettet leser du om hva han selv opplever som sitt sterkeste styrebidrag, hvordan møte gründere, styrelederrollen og hva som opptar han styrefaglig.

I tillegg til å være Board Performance Alumn er Jon-Terje Daglig leder i investeringsselskapet Noomas AS og styreleder i blant annet Kolon AS..

Miniportrett Jon-Terje Lepsøy:

Hva er ditt sterkeste bidrag i styret?

Mitt sterkeste bidrag er å bringe klarhet til hva virksomheten virkelig har behov for. I over 20 år har jeg bygd opp større bedrifter og solgt. I løpet av den tiden har jeg gjort mange feil i starten, og en del riktig etterhvert. Jeg har stilt meg spørsmålet hvorfor har jeg lykkes der andre har feilet, og analysert meg frem til at det er noen personlige kriterier som skal være til stede for å øke sannsynligheten for suksess. For å bruke min erfaring i styret bruker jeg tid på å lytte og stille åpne spørsmål. Det er gjennom spørsmål at jeg kan forstå hva utfordringen til bedriften er og hvordan vi som styre kan ta gode avgjørelser og skape verdifull sparring med daglig leder.

 

Hvordan bør styret møte gründerne?

Første bud er å lytte og forstå hva de trenger. Jeg møter mange erfarne forretningsfolk som har god nytte av å bli lyttet til. Styret og gründeren må sammen legge plan for hvordan vi best skal få frem styrets ressurser og kompetanse.

 

Hvordan møter du rollen som styreleder?

Styret har en samlet kompetanse som kan utgjøre en forskjell for bedriften. Som styreleder er det min oppgave å lede styret på en måte som gir rom for denne kompetansen og ressursen som styret er.

 

Hva opptar deg styrefaglig?
En bedrift hviler aldri, og i takt med bedriftens utvikling forandres behovet for styrets involvering. For eksempel i små selskaper. Her har daglig leder ofte mye kompetanse om produktene. Hva skal styret bidra med her? Eller, når trenger vi en ny daglig lederprofil for å ta selskapet til neste nivå? Det opptar meg hvordan styret best mulig skal møte bedriftens behov i de fasene den går igjennom.