Dine sterkeste sider kan stå i veien for deg i styreverden

Er du typen som blir så ivrig at du oppfattes som overivrig? Så strukturert at du oppfattes som firkantet? Så kreativ og eksentrisk at andre faller av lasset? Så flink med detaljer at du oppleves som perfeksjonistisk? Eller blir din sunne skepsis mottatt som mistenksomhet og negativitet? 

I så tilfelle har du som så mange andre av oss noen styrker som til tider ødelegger for din evne til å påvirke og skape verdi gjennom styret. Men det behøver ikke å være sånn.

Margrethe Hillesland
Daglig leder
HIPOTENTIAL AS

 

 

 

 

 

 

Pål Søland
Partner iStyrelsen AS

La oss illustrere med noen eksempler:

Er du veldig opptatt av, og god på møtestruktur? Den som er mest forberedt til møtene. Den som har kontroll på at alle styremedlemmene holder seg til agendaen og at dere kommer i mål med alle punktene?

En kan tenke seg at de andre styremedlemmene setter pris på at noen holder i trådene, og evt. holder resten av gruppen litt i «ørene». Samtidig må du regne med at flere nok også irriterer seg over nettopp det.

Styregruppen har en god diskusjon, om et viktig tema, mange er engasjert, gode poenger kommer opp og blir diskutert. Alt i alt en god flyt og mye godt kan komme ut av denne diskusjonen. Men som forventet, der kikker du på klokken din, vrir deg litt i stolen, prøver kanskje først å kremte og hinte litt.

Noen andre blir litt små irritert, men velger å overse deg. Men du kjenner på en indre stemme og en rastløshet etter å komme videre, komme i mål. Og for deg er å komme i mål; å komme gjennom alle punktene på agendaen.

Er det du som alltid prater mest i styremøtene? Om det er tilfelle, kan vi anta at du har lett for å prate og har lite sosial angst, og at dette har vært en av dine styrker for å komme deg dit du er i dag. Vi kan videre anta at du kan ha vanskelig for å holde munn når du har noe på hjertet, og at det er vanskelig for deg å la andre prate for lenge før du har behov for å bryte inn.

Det er ikke en like stor styrke, og det er nok flere av dine styrekolleger som har irritert seg på det. Du registrerer imidlertid ikke at de andre sitt kroppsspråk hyler: «Vær så snill å bli ferdig!» Fordi det du skal si, er jo så VIKTIG. Og så RELEVANT!

Eller er du den som prater lite, men blir veldig detaljert når du først får ordet? Du går inn i din egen teknologiske og kreative boble, foreslår ulike alternativer på detaljnivå, på områder de andre i styregruppen knapt har hørt om. Det er AI og Big data, finansutrykk og beregninger med innskutte bisetninger underveis, slik at selv en flittig NHH student vil ha problemer med å følge deg. Ingeniørtekniske nyvinninger ned på detaljnivå, som oppfinnelser for oljeboring med detaljer på rørkonstruksjon og materiale, tykkelse, motstandskraft, tetthetsgrad og andre «nitti-gritty» detaljer du selv er interessert i. Men som de andre i styregruppen hverken er interessert i eller forstår noe av.

De har falt av lasset lenge før du er ferdig fordi det var innviklet, detaljert og de hadde ikke bakgrunnen til å forstå det. De opplever dette som unyttig bruk av verdifull styremøtetid.

Står dine sterke sider noen ganger i veien for din suksess?

Fellesnevneren i eksemplene ovenfor er at du har et trekk, en styrke, som er veldig fremtredende. Denne styrken bør du bli bevisst på at også kan jobbe mot deg, ved at du overforbruker den, til irritasjon for andre og det kan ødelegge for ditt potensial og positive påvirkning i styret.

Mange av oss er ikke bevisst på at noen av styrkene våre kan bli i overkant for de rundt oss, og de fleste vet ikke hvordan de skal klare å endre sin atferd. Noen er bemerkelsesverdig selvbevisste og i stand til å redusere tendensene for overslag. Men langt ifra de fleste.

Hvordan få frem dine styrker i styret på en positiv måte?

  1. Identifiser hvor du har en risiko for overslag. Over har vi vist noen eksempler på typiske overslag. Andre ting kan være at du er så empatisk og forståelsesfull at resten av styret opplever deg som svak og uten egne meninger. Eller at du har et temperament som gjør at du bidrar med positiv energi inn i styrerommet, men som på en dårlig dag fører til at andre opplever deg som sint og irritabel i stedet for samarbeidsvillig og løsningsorientert.Gode personlighetstester kan være til hjelp her, likeledes feedback fra de du jobber med og dine nærmeste. Om du er villig til å dedikere litt tid på å forstå konsekvensene av din egen atferd, og få innsikt i hva som kan trigge frem «overslag» hos deg, vil du komme et steg nærmere å bli et bedre styremedlem.
  2. Utfordre deg selv på hvordan dine styrker best skal komme frem i styret, og hvordan de skal matche styrets behov for form, innhold og verdiskaping. Tenk ikke bare gjennom hva du kan bidra med inn i styret, men på hvordan du kommuniserer og ønsker å bli oppfattet av de andre styremedlemmene.Prøv å visualisere for deg selv hvordan dette best kan foregå, tenk på ulike scenarioer og hvordan du ønsker å bidra og fremstå for de andre.
  3. Hva kreves av forandring i deg for å redusere risiko for destruktiv atferd i styrerommet? Hvordan skal du få frem potensialet du har til å påvirke og skape verdi gjennom styret? Det er ikke nok å forstå, du må også være villig til å dra nytte av denne kunnskapen og hvordan du kan bruke det til din og styret som du er en del av sin fordel.

Legg merke til når «overslag» skjer

Lær deg å fokusere på hvordan du kan bruke mer av dine styrker på en god måte. Det kan hjelpe litt å ha din oppmerksomhet på når «overslag» skjer, eller holder på å skje, og prøve å «holde litt igjen». Men den mest virkningsfulle strategien er å bli bevisst hva som trigger dine «overslag», for så å redusere faren for at disse triggerne får muligheten til å komme frem.

Du kan øve deg på å bli bedre til å si fra på en fin måte, før du kjenner at triggerne har fått «holde på så lenge» at det bringer frem din destruktive atferd. En annen strategi er å jobbe med å endre ditt syn på disse triggerne. Si f.eks. at det som trigger din destruktive atferd er at det bygger seg opp en irritasjon hos deg når du opplever et annet styremedlem vanskelig og «firkantet», eller motsatt – et styremedlem du opplever som konfliktsky og uten egne meninger.

Det kreves både innsikt, bevissthet og øvelse for å bli bedre. Det kan være smart å ha en sparringspartner, en leder, god kollega eller en coach som kan utfordre og støtte deg i prosessen.

Om du forstår verdien av det for å nå ditt potensial for påvirkning i styret, har vi tro på at du vil bruke litt tid til å fokusere mer på det. Da vil du kunne minske faren for at din største styrke vil stå i veien for din suksess.

Denne kronikken kom først på trykk i dagens perspektiv
Du møter Margrethe Hillesland i Board Performance Programmet, der hun vil utfordre og sparre med deg på hvordan du skal ha et positivt styrebidrag.