SLIK STYRER DU BEDRIFTEN NÅR MANGE JOBBER DISTRUBUERT

 

Jan Taug, PhD Relasjonskapital og Organisasjonssystemer, grunnlegger av JOIN21

Norge lærer å jobbe hjemmefra. Når vi går inn i den usikre andrefasen for koronakrisen er det usikkert når og om kunnskapsarbeidere i det hele tatt kommer tilbake til kontorene sine. Samtidig tvinges ledere til å besvare hvilken effekt hjemmekontorene har på produktivitet og innovasjon. Og om de i det hele tatt forstår hva som foregår i bedriften sin når hjørnekontoret flyttes til web-møter.

Historien er full av feilslåtte forsøk på å la ansatte jobbe fra hvor som helst. Denne gangen finnes det noen nye verktøy fra forskningens verden som kan hjelpe styrer, ledere og ansatte se hva som skjer når vi ikke lenger sitter på kontorplassene våre.

Styrer og Lederes behov for innsikt

Hjemmekontoret har flere dokumenterte utfordringer som for eksempel introduksjon av nyansatte og relasjonsbygging. Jobb-fritid-balansen forrykkes, og fraværet av spontane møter reduserer tillit og innovasjon i bedriftene. Nettverksinnsikt viser at det å jobbe fra ‘hvor som helst’ øker kommunikasjonen med nære kolleger, men det blir vanskeligere å holde på svake relasjoner og enda vanskeligere å kontakte de man ikke kjenner.

Figur 1 – I en epost til ansatte sa Elon Musk: «det er utrolig dumt at folk må gå gjennom sine ledere for å løse et problem.» Og la til: «Ledere som tillater dette, eller oppmuntrer til det, vil veldig snart finne seg selv jobbe i et annet selskap».

Styrer og ledergrupper har behov for oversikt. Det er krevende å se og følge opp når folk ikke sitter ved skrivebordene. Ledere som holder på hierarkiske organisasjoner og fysisk tilstedeværelse har rett og slett manglet verktøyene som lar dem se hvordan bedriften skaper verdi gjennom nettverk av medarbeidere, partnere og kunder.

Figur 1 – I en epost til ansatte sa Elon Musk: «det er utrolig dumt at folk må gå gjennom sine ledere for å løse et problem.» Og la til: «Ledere som tillater dette, eller oppmuntrer til det, vil veldig snart finne seg selv jobbe i et annet selskap».

 Nettverksanalyse for organisasjoner

Figur 2 – Problem: En organisasjon med mange siloer som ikke fikk utnyttet kompetansen/potensialet. Tiltak: Tok grep for å forbedre samhandling på tvers. Effekt: Vant flere kunder

I forskningen har nettverksanalyse lenge vært brukt til å beskrive relasjoner og spredning i nettverk: fra pandemier, terror, falske nyheter og finanspanikk til hvorfor Barcelona anno 2010 er tidenes beste fotballag. Overført til næringslivet kaller vi i JOIN21 det nettverksledelse. Og nettverksledelse er ikke bare for ledere, vi er alle ledere i våre egne nettverk.

Innsikten fra folk og teknologi i bedriften visualiseres som et nettverk der hver node er en person, og nodens størrelse og plassering viser hvor sentral personen er. Tykkelsen på linjene mellom nodene viser hyppighet og verdi. Slik ser man hvordan organisasjonen egentlig fungerer med uformelle ledere og eksperter, kunnskapsmeglere, flaskehalser og siloer.

Denne nettverksinnsikten kan man nå få i sanntid, som en Google Earth for organisasjoner: Zoom inn og du ser hvordan eksperter eller avdelinger er koblet med hverandre. Zoom ut og du kan se hele organisasjonen og dets eksterne nettverk av partnere, kunder og leverandører.

Et konkurransefortrinn

Nettverksledelse brukes blant annet for å skape bedre kunnskapsflyt og tverrfaglige team; til god forankring av nye endringsinitiativ; øke innovasjon og styrke kunderelasjoner eller bedre adopsjonen av ny teknologi for å forhindre isolasjon som følge av mer bruk av hjemmekontor.

Globalt har mindre enn 10% sett sin organisasjon som et nettverk. Norske ledere har med sine røtter i den mindre hierarkiske norske ledelsesfilosofien, og har derfor gode forutsetninger for å lykkes med nettverksbaserte organisasjoner. De kan gjøre nettverksledelse til et fortrinn som skaper engasjement, effektivitet og konkurransekraft.

Vi trenger en modell der lederne blir målt på finansiell-, struktur-, intellektuell-, og relasjonskapital. De er all like viktige former for kapital. Relasjonen mellom kunnskap og verdiskaping handler om å sette kunnskap i bevegelse. Ledere må bli bedre på å koble de rette ekspertene enten det er for å forbedre produktivitet eller skape nye produkter. Norske selskaper ser ofte til USA og de store globale konsulentselskapene for leder-trender. Nå kan selskaper i Norge og Skandinavia bidra til å skape en relevant og sund modell som bidrar til å lykkes med distribuerte selskaper og nye måter å jobbe på i en stadig mer sammenkoblet verden.

Nettverksledelse er lansert av det norske selskapet JOIN21 som mener det er naturlig at en slik lederfilosofi kommer fra Norge, inspirert av vår sosialdemokratiske modell.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.