Perspektiver for styrearbeidet og styrets egenutvikling fremover (under og etter pandemien)

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder i iStyrelsen AS

Vi har i 2020 hatt et trekvart år med styrearbeid under pandemi-rammebetingelser. Og vi har gjort oss en del erfaringer som kan være viktige å notere seg for tiden fremover, – det være seg så lenge pandemi-situasjonen med restriksjoner på fysiske samlinger vedvarer så vel som tilpasninger som vil være aktuelle også etter at samfunnet åpner opp igjen. Vi forventer ikke at vi etter pandemien vil falle tilbake til normalen før pandemien, men heller en tilpasning til en kombinasjon av fysiske og digitale styremøter.

På denne bakgrunn er det derfor viktig å notere seg erfaringer vi har registrert under pandemien for å forbedre styrearbeidet gjennom fremtidige digitale styremøter.

Erfaring som vi skal ta med oss

Gjennom iStyrelsens kontakt med styrer og styremedlemmer (bl.a gjennom styreevalueringer) under pandemi-tiden har vi notert oss følgende viktige erfaringer relatert til digitale styremøter:

  • Digitale styremøter krever gode styredokumenter, slik at styremedlemmene kan sette seg grundig inn i styresakene før møtene. Dette vil selvsagt sikre kvaliteten og effektiviteten i styrearbeidet uansett møteform, men er særdeles viktig for digitale møter.
  • Digitale styremøter bør være kortere enn fysiske møter da det viser seg at digitale møter er mer slitsomme enn fysiske møter. Enten bør en derfor ha noen flere møter eller korte ned på «unødvendig tid» på møte-temaene. Erfaringene er at det normalt er mulig å redusere betydelig tid på to forhold, nemlig at orienteringssaker gjøres skriftlig gjennom dokumentene og at det kun åpnes for spørsmål til dette i møtene, samt å gjøre muntlige innledninger på beslutningssaker svært kortfattet. Dette forutsetter selvsagt gode styredokumenter, som nevnt ovenfor.
  • Effektive digitale styremøter er særlig avhengig av trygghet og gode relasjoner i styrekollegiet. Derfor er det viktig for fremtiden å sørge for at dette er godt etablert, blant annet gjennom fysiske samlinger i styrekollegiet med dette for øye så snart det gis anledning til det igjen.

 Hva så med kompetanseutvikling hos styrer og styremedlemmer

En hoveddel av iStyrelsens virksomhet består i å bidra til kompetanseutvikling innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, – både for store og små bedrifter. Tradisjonelt har dette i stor grad vært håndtert gjennom fysiske relasjoner og samlinger. Men under pandemien har dette tilbudet i betydelig grad måttet bli tilrettelagt og erstattet ved bruk av digitale medier. Erfaringer her er at det har vært en nølende holdning hos kundene når det gjelder å forholde seg til disse aktivitetene på digital måte, som bl.a. har betydd flere utsettelser til fremtidige fysiske samlinger vil være mulig igjen.

Vår oppfatning etter trekvart år med (pedagogisk-relaterte) tilpasninger av digitale styrekurs og andre kompetanseutviklingstilbud er at digitale tilbud er i ferd med å kunne bli et godt alternativ til fysiske samlings-tilbud. Som eksempel kan nevnes at fysiske styrekurs på 10-15 deltakere til en viss grad kan erstattes av digitale tilbud, men da med 2 – 5 deltakere, og oppleggsmessig tilpasset en mindre gruppe. Vi har allerede høstet noe erfaring med denne tilpasningen, og vi tror dette vil bli et meget godt alternativ etter hvert, – også i etterkant av pandemien hvor hjemmekontor-situasjon fortsatt vil være en del av hverdagen for mange, og dermed en enkel tilgang til tilbudene.

Så litt konkret om iStyrelsens tilbud utover i 2021

For deg som vil styrke din styrekompetanse og stadig forbedre utøvelsen av ditt styreverv, har iStyrelsen ved inngangen til 2021 et bedre tilbud enn noen gang.

Innen grunnopplæringen har du muligheten til å gjennomføre iStyrelsens StyreModul1, eventuelt med  Sertifiseringsprogram. Hovedinnholdet her utgjøres av de fire heldags styreseminarene i StyreModul1. Ved i tillegg å gjennomføre en sertifiseringsprosess i form av et heldags styreseminar med en avsluttende skriftlig/muntlig test, kan du da motta diplomet «Sertifisert StyreMedlem». Dette opplegget er inntil videre basert på fysisk samling, men tilpasses i mindre grupper under pandemi-perioden, og godt innenfor smittevernretningslinjene fra offentlige myndigheter.

De fire styreseminarene i StyreModul1 er satt opp hver måned i Oslo den nærmeste tiden, og hvis mulig allerede fra 19. – 22 januar og 9. – 12. februar. For mer informasjon og påmelding, vennligst gå inn på våre nettsider.

For gjennomført StyreModul1 eller med tilsvarende kompetanse, er man kvalifisert for opptak i det videregående styreutviklingsprogrammet Board Performance Program, som er et av Skandinavias fremste utviklingsprogram innen styrearbeid og styrekompetanse. Her er deler av programmet blitt tilrettelagt for digital gjennomføring. Deltakere som har gjennomført og bestått innleveringer under programmet, blir registrert som Certified Board Director.

Det tilbys også spesialtilpassede og bedriftsinterne styrekurs og program etter nærmere avtale. Disse kan gjennomføres både som fysiske og digitale kurs.

For styreledere, styremedlemmer, bedriftseiere, daglig ledere, samt andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse, tilbys plasser i iStyrelsens fortrolige Styrenettverksgrupper . Også her har vi utviklet en form for digital håndtering gjennom pandemitiden, men vi vil nok prioritere fysiske samlinger når det er mulig.  Per i dag er det noen få ledige plasser igjen for 2021 i Oslo-området og Midt-Norge. Interesserte kan få mer informasjon og eventuelt melde sin interesse ved å følge denne linken.

Videre tilbyr iStyrelsen diverse styretjenester og rådgivning. Et særlig sentralt tjenesteområde er å bistå ved styrets egenutvikling hvor tilbud om Styreevaluering er et sentralt virkemiddel. Gjennom 20 år har partnerne i iStyrelsen utviklet et konsept for styreevaluering i praksis, som gjennom mange år nå er benyttet med stor suksess i en rekke selskaper av forskjellig størrelser, – alt fra små og mellomstore selskaper til børsnoterte selskaper. Konseptet er godt tilpasset digital håndtering.

Om kort tid vil vi også lansere et opplegg hvor du kan bli medlem av iStyrelsen, som vil gi deg en nærhet til vårt kompetansemiljø og fordeler du kan ha nytte av. Nærmere om dette senere.

Avslutningsvis vil vi presisere at iStyrelsen er til for alle som er opptatt av effektivt, verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Du er velkommen til å ta kontakt om du har noe på hjertet.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.