Hvordan sørger styret for å evaluere daglig leder med henblikk på forbedringer?

I en nylig nyhetsbrev-artikkel ble det postulert at styrets viktigste oppgave er å sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Der ble det beskrevet hvordan styret kan ivareta denne oppgaven, – herunder ble nevnt ett viktig tiltak som er å gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder med konstruktiv tilbakemelding til daglig leder om forbedringstiltak.

Styrets årlige evaluering av daglig leder er svært viktig

Så lurer vi på hvordan selskapsstyrer rundt omkring sørger for å ivareta denne oppgaven. Da dette burde være av stor interesse for mange, ønsker vi å finne noe ut om det. Vi vil derfor foreta en anonym spørreundersøkelse blant aktuelle involverte, og inviterer leserne av iStyrelsens nyhetsbrev og en del andre til å svare på noen spørsmål. Det sikres full anonymitet ved besvarelsen som blir gjennomført med Questback-systemet. Vi vil så umiddelbart etter spørreundersøkelsen presentere resultatene i et nyhetsbrev.

Enten du er styreleder/styremedlem, daglig leder, eller på annen måte har tilknytning til et selskap, inviteres du til å svare på noen få spørsmål som du finner på denne lenken. Besvarelsen vil ikke ta mer enn et par minutter. Frist for besvarelse er 26. mars.

Hermed anmodes du til å bidra til å frembringe kunnskap om hvordan styrer ivaretar oppgaven med å sørge for kompetente og motiverte daglige ledere for selskapene.

På forhånd takk!

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.