Sterk anbefaling om å styrke ditt nettverk

Nettverksbygging er svært viktig i dagens samfunn

Erfaring viser at nettverk mellom mennesker er av helt sentral betydning for å lykkes i dagens krevende næringsliv og offentlig virksomhet. Dette gjelder så vel for bedrifter som for deg personlig. Rekruttering til styreverv foregår bl.a. i meget stor grad gjennom nettverk. Derfor skal nettverksbygging tillegges større vekt i styrenettverksgruppene som iStyrelsen fasiliterer.

Hilde Lise Nordahl har gjennom en nylig artikkel anskueliggjort hvor viktig nettverksbygging er. Mange av de nevnte begrunnelsene der viser seg å være helt avgjørende for å oppnå ønskede mål i bedrifter og personlig. Ikke minst på det personlige plan når det gjelder muligheter innen lederstillinger og styreverv.

Vi registrerer nå at deltakerne i våre styrenettverksgrupper i stadig økende grad utvikler direkte kontakter seg imellom, utenom møtene i gruppene. Denne direkte kontakten kan være relatert til utveksling av kompetanse og faglige tema, ideer om samarbeid (innovasjon og nyskapning), hvordan takle spesielle situasjoner som f.eks. hvordan lete etter nye stillingsmuligheter og styreverv, etc.

På denne bakgrunn vil vi fra iStyrelsens side være enda mer bevisst på nettverksbyggingen som delhensikt med styrenettverksgruppene. Dette vil vi tilrettelegge på hensiktsmessige måte, som kan være forskjellig i de forskjellige gruppene. Dels kan dette gjøres ved forberedelser til møtene ved at noen av deltakerne samarbeider på forhånd om innlegg til møtene, eller dels ved sosiale forhold i tilknytning til møtene. Vi vil selvsagt også videreføre det årlige fellesmøtet for alle deltakerne i alle gruppene, for der å tilrettelegge for utvidet nettverksbygging utover egen gruppe.

Nettverksbygging er i stor grad et personlig anliggende, og kan for mange av oss som ikke er så ekstroverte av natur, ofte ligge utenfor comfort-sonen. Deltakelse i en styrenettverksgruppe vil imidlertid være et godt egnet sted for å gjøre noe med dette, blant positive og velvillige deltakere.

Vi har for tiden tre styrenettverksgrupper, to i Oslo-området og én i Midt-Norge. Skulle du være interessert i å delta i en av disse, er det muligheter for det. Oppstart i en slik gruppe kan skje når som helst gjennom året, – altså ikke avhengig av å starte fra årets begynnelse. Du kan lese mer om erfaringer fra deltakelse i styrenettverksgruppene på denne lenken, eller du kan melde din uforpliktende interesse for deltakelse på en av følgende lenker:

Du vil være velkommen til å melde din uforpliktende interesse, og du vil få raskt svar tilbake.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.