Endrede premisser for styret og daglig leder etter pandemien

NHO skriver i «Nytt fra NHO» at Optimismen er tilbake i norsk økonomi, men fortsatt med visse risikofaktorer og flaskehalser som kan bremse utviklingen. For bedriftsstyrene og daglig ledere betyr dette å være proaktive mht. å utnytte mulighetene og håndtere truslene.

Endrede premisser for styret etter pandemien

Vi står nå foran sommerferien, og snart er vi i full gang med andre halvår som vil bli svært spennende på mange måter. Som NHO melder, vil pandemien ventelig etter hvert legge stadig mindre begrensning på alle typer virksomheter, men vi vil ikke komme tilbake til samme situasjon som før pandemien. Mye har skjedd under pandemien som gjør at de fleste virksomheter vil ha endrede premisser for videre utvikling. Her ligger mulighetene som norske bedriftseiere, styrer og ledere må utnytte på en proaktiv måte. Alternativet er at bedriftene vil se konkurrenter rykke fra!

Hva er de nye premissene?

Hver og en av oss har gjennom pandemien sett en oppsiktsvekkende fleksibilitet og oppfinnsomhet til å holde hjulene i gang i mange virksomheter, bl.a. gjennom å ta i bruk teknologi (i stor grad digitalisering) og nye forretningsmodeller, samt jobbe hjemmefra, mindre reising, etc. Etter hvert som pandemi-restriksjonene blir hevet, vil vi ikke gå tilbake til slik det var før, men videreutvikle virksomhetene ved utnyttelse av en rekke av de mulighetene som allerede er tatt i bruk under pandemien. Det er m.a.o. nye og endrede premisser for alle virksomheter.

Hva bør konsekvensen være av de endrede premissene?

Stadig flere bedriftseiere har innsett ønskeligheten av å ha verdiskapende styrer, til forskjell fra gammeldagse «kontrollstyrer». Det betyr at styresammensetningen (kompetanse og andre egenskaper) må gjennomgås med henblikk på de endrede premissene for at styret skal ha evne til å utnytte og videreutvikle de nye mulighetene som bedriften selv eller andre bedrifter har startet opp med under pandemien. F.eks. at styret har nødvendig kunnskaper innen digitalisering og nye forretningsmodeller. I tillegg vil stadig nye premisser fra aktuelle bærekraft-mål være viktig å hensynta i styresammensetningen.

Konsekvensen for bedriftseierne bør være at de er proaktive mht. å gjennomgå sine styresammensetninger, og ikke la seg lure av at styrene har vært hensiktsmessig sammensatt før pandemien.

Hva med styrene selv, – bør de selv ta initiativ til å foreta seg noe under de endrede premissene? Svaret er ja, – det bør de absolutt gjøre! I løpet av høsten bør styrene gjennomføre en systematisk styreevaluering, med henblikk på å avdekke behov for egenutvikling sett i lys av de endrede premissene. Det er særlig innen to områder som styrene bør ha ambisjoner om utvikling; – styrking av sin kompetanse på enkelte, aktuelle områder og effektivisering av sin arbeidsform. Tiltaket kan f.eks. være å gjennomføre bedriftsinternt styreseminar med fokus på aktuelle tema.  Effektivisering kan f.eks. være å digitalisere sitt styrearbeid ved benyttelse av digital styreportal (eksempelvis Orgbrain).

Hva så med daglig leder? Bør styret foreta seg noe når det gjelder daglig leder? Igjen er svaret ja. Det er styrets viktigste oppgave å sørge for at bedriften har den rette og motiverte daglig leder til enhver tid. Derfor bør styret i løpet av høsten foreta en systematisk evaluering av daglig leder sett i lys av de endrede premissene for bedriften.

Oppsummert kan en slå fast at høsten i år bør for eierne og styret være tiden for en grundig gjennomgang av at de endrede premissene etter pandemien blir hensyntatt i styring og ledelse av virksomhetene med henblikk på å utnytte mulighetene som nå byr seg, og unngå trusler som f.eks. at konkurrenter drar ifra fordi de er flinkere til å utnytte mulighetene.

God sommer!

Så vil vi takke leserne av nyhetsbrevet gjennom første halvår, og ønske dere en riktig god sommer! Så er vår ambisjon å komme med nytt aktuelt stoff i våre nyhetsbrev gjennom andre halvår!

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.