Webinar: Onboarding av nye styremedlemmer

Mange virksomheter velger inn nye medlemmer til sine styrer uten å ha en plan på hvordan det nye styremedlemmet skal onboardes, slik at vedkommende så raskt som mulig kan bli et verdiskapende bidrag i styrekollegiet.

Normalt vil et nyvalgt styremedlem ved oppstart føle seg litt usikker på hvordan en skal te seg, hvilke forventninger det er til vedkommende, og hva en bør gjøre for å raskt kunne bidra med verdi som styremedlem. Særlig kan dette føles krevende ved de første styrevervene en går inn i.

Webinaret vil belyse hva virksomheten med sin styreleder – og det nyvalgte styremedlemmet selv – kan gjøre for at onboardingen skal bli mest mulig vellykket.

 

Meld deg på her