iStyrelsen inngår avtale med StyreAkademiet om tilbud av styreevaluering til medlemmene

Styreevaluering er sentralt for styrets egenutvikling

Utnyttelsen av styreevaluering til forbedring av styrearbeidet er på fremmarsj i Norge. Dette ble belyst i en undersøkelse gjennomført av iStyrelsen for kort tid siden.

Nå har iStyrelsen inngått avtale med StyreAkademiet om å tilby bistand til gjennomføring av styreevaluering for medlemmene i StyreAkademiet til meget gunstige vilkår. Tilbudet vil bli tilgjengelig gjennom en Styreportal som StyreAkademiet vil lansere i løpet av første halvår i år. Men inntil det skjer kan StyreAkademiets medlemmer få tilbudet ved direkte henvendelse til iStyrelsen, og melde at de er medlemmer i en av StyreAkademiets regioner.

Partnerne i iStyrelsen har opptil 20 års praktisk erfaring med gjennomføring av styreevalueringer med resulterende forbedringer av styrearbeidet, og iStyrelsens nettbaserte konsept for styreevaluering har dratt nytte av all den erfaring som er vunnet gjennom denne tiden.

StyreAkademiet er opptatt av at tilbud i den kommende Styreportalen skal være predefinert med hensyn til opplegg, gjennomføring og pris, og der kunden kan velge et enkelt eller mer omfattende opplegg. Et opplegg som gir hjelp-til-selvhjelp, og er fri for bindinger. Dette imøtekommer iStyrelsen i sitt tilbud.

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen vil om kort tid også invitere til et frokost-webinar om nytten og praktisk gjennomføring av styreevaluering. Det vil bli sendt ut invitasjon til webinaret om få dager.