Lansering av «Styrehalvtimen». Frokost-webinar om aktuelle tema innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid annen hver uke

iStyrelsens partnere besitter til sammen en kombinasjon av solid teoretisk og praktisk kunnskap og erfaring innen verdiskapende styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt. M.a.o. en ganske unik ressursenhet i Norge relatert til praktisk styrearbeid. Dette vil vi at våre kunder og andre forbindelser skal kunne dra nytte av, og vi vil derfor tilrettelegge for dette på forskjellige måter.

Et første initiativ i tråd med dette ble allerede tatt ved at iStyrelsen i samarbeid med Badenoch&Clark etablerte «Styrekonferansen» på Aker Brygge, med første arrangement 11. november i fjor. Neste arrangement vil være 28. april med tema «Hvordan kan styrer i Norske oppstarts- og vekstselskaper utgjøre en forskjell?». På disse konferansene vil vi i tillegg til foredrag ved egne krefter trekke på anerkjente foredragsholdere utenfra. Styrekonferansen vil bli arrangert flere ganger per år fremover.

Et neste initiativ er oppstart av en serie med Podcast hvor ressurspersoner innen styring og ledelse av virksomheter vil belyse aktuelle tema og problemstillinger, til god læring for interesserte styremedlemmer og ledere.

«Styrehalvtimen»

Frokost-webinar om aktuelle tema annen hver uke

Et tredje og nytt initiativ vil være et frokost-webinar annen hver uke hvor vi vil adressere temaer og praktiske problemstillinger som foreslås av våre forbindelser. Vi planlegger for et halvtimes frokost-webinar annen hver torsdag kl. 09.00-09.30, kalt «Styrehalvtimen». Avhengig av hvilket tema som foreslås, vil en av iStyrelsens partnere holde et foredrag med sine betraktninger over temaet. Det vil også trekkes på eksterne, anerkjente ressurspersoner som foredragsholdere.

Invitasjon til Styrehalvtimen vil bli gjennom iStyrelsens nyhetsbrev og iStyrelsens LinkedIn-side. Påmelding til webinarene vil være gratis.

Påmelding til første frokost-webinar i serien Styrehalvtimen:

 Tema: Styrets oppgave med å sørge for den rette og motiverte daglig leder, herunder årlig evaluering av daglig leder

Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, partner og styreleder i iStyrelsen AS.

Tid: 21. april kl. 09.00-09.30

Påmelding: Registrer deg her. Deltakelse er gratis.  Påmeldingsfrist: 20. april kl. 12.00.

Styrehalvtimen blir gjennomført med videokonferansesystemet Microsoft Teams. Det vil bli tilsendt innloggingsdetaljer til påmeldte i forkant av webinaret. Det blir anledning til å stille spørsmål via chat under webinaret.

Du inviteres til å foreslå tema til fremtidig Styrehalvtimen

Du inviteres til å komme med ditt forslag til tema / problemstilling for adressering i et fremtidig Styrehalvtimen. Forslaget formidler du til oss ved å fylle ut Tema-forslagsskjemaet.  Det å foreslå tema til Styrehalvtimen er gratis.

Hvis det av og til ikke skulle komme forslag til tema, vil vi fra vår egen side sette opp et tema ut fra hva vi mener kan være aktuelt i tiden. Dermed vil Styrehalvtimen bli avholdt annen hver uke uansett innkommet forslag.

 Videresend gjerne denne invitasjonen til dine forbindelser

Vi ser gjerne at du videresender denne invitasjonen til dine forbindelser som kunne være interesserte i å melde seg på Styrehalvtimen.

___________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.