Nå er det tiden for generalforsamling, – og dermed også tiden for vurdering styresammensetningen

Vurdering av styresammensetningen viktig før styrevalg i generalforsamlingen

Alle bedrifter står overfor store utfordringer som tilsier at det er behov for tilpasninger i styrenes sammensetning, bl.a. for å sørge for nødvendige endringer i produkter, tjenester og forretningsmodeller. Dermed er det nå viktig å vurdere styrenes kvalifikasjoner for å identifisere tilpasningsbehov, og dermed sørge for eventuelle styreendringer ved styrevalg i kommende generalforsamling.

Temaet om styrets kompetansesammensetning ble adressert i iStyrelsens «Styrehalvtimen» frokost-webinar 5. mai. Nedenfor følger en kort oppsummering av dette viktige temaet.

Styrets sammensetning avledes av bedriftens premisser

Styrets kompetansesammensetning og andre egenskaper skal avledes av premissene for bedriften, som i korthet består av:

 • Selskapets vedtekter med formålsparagraf
 • Eventuell eierstrategi
 • Myndigheters lover, reguleringer og forventninger
 • Andre premisser (bl.a. forventninger fra kunder og ansatte, finansielle, teknologiske og andre aktuelle forhold, som f.eks. bærekraft).

Krav til faglige kvalifikasjoner

Med premissene som basis kan en for de fleste bedrifter avlede behov for følgende kompetanser i styrekollegiet:

 • Kunnskap om bransjen og bedriften
 • Faglige kvalifikasjoner som bedriften er avhengig av
 • Linjeleder-/operativ erfaring
 • Styrekompetanse/styreerfaring
 • Sosial og kulturell kompetanse
 • HMS
 • Bærekraft-Samfunnsansvar (ESG)
 • Risikostyring
 • Innovasjon, digitalisering, kunstig intelligens, ….
 • Og for mange bedrifter politisk forståelse

Men også behov for andre egenskaper

Videre bør en tilstrebe styremedlemmer med følgende egenskaper:

 • Lidenskap/ «Passion» for bedriften
 • God rolleforståelse: Eier – Styret – Daglig ledelse
 • Innforstått med det personlige ansvaret som styremedlem
 • Personlige egenskaper som selvinnsikt, god til å lytte, løsningsorientert
 • Relasjonsbygger
 • Tilstrekkelig tid
 • Tilfredsstillende omdømme

Behov for dyktig styreleder

Så er styret helt avhengig av en dyktig styreleder med en rekke viktige kvalifikasjoner, hvorav kan nevnes:

 • Lidenskap/(«Passion») for virksomheten
 • God kunnskap om bransjen og virksomheten
 • Evne og interesse for å ivareta det totale ansvaret for virksomheten
 • Evne til å omsette forretningsideen i mål, strategier og milepæler
 • Skape god kultur, gode relasjoner og engasjement i styrekollegiet
 • God til å kommunisere, herunder lyttende med empati
 • Evne til sammenfatning av diskusjon og formulering av konklusjon
 • Besørge styrets egenutvikling
 • Erfaring fra stilling som daglig leder
 • Kontroll på sitt ego, slik at daglig leder fremstår med å representere virksomheten

I tillegg er det viktig å observere at styreleder ikke bør samtidig være daglig leder i bedriften. Undersøkelser som nylig er foretatt, bl.a. av StyreAkademiet, viser at med samme person i begge roller, tapes i gjennomsnitt for SMB 50% i omsetning og lønnsomhet i fht. bedrifter med forskjellige personer i rollene.

iStyrelsen hjelper gjerne med å vurdere styrets sammensetning for din bedrift

iStyrelsen har kompetanse og verktøy for vurdering av din bedrifts styresammensetning, med eventuelle råd om forsterkninger. Du er velkommen til å ta uforpliktende kontakt.

_____________________________________________________

Abonnement på iStyrelsens nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.