Ved ferieslutt er det tiden for at styrene starter å tenke på årets egenevaluering og evaluering av daglig leder – viktigere enn noen gang tidligere

Bjarne Aamodt
Partner og styreleder, iStyrelsen AS

 

Den årlige evalueringen av styret og daglige leder må forberedes, ellers viser erfaring at den har liten effekt. Det betyr at når ferien er over, bør styret, og særlig styreleder, starte å tenke på hvordan årets evalueringer skal gjennomføres rundt kommende årsskifte. Denne gangen er det viktigere enn noen gang før å gjennomføre en systematisk evaluering med henblikk på forbedringer og effektivisering av styrearbeidet og vurdering av daglig leder, sier Bjarne Aamodt, partner og styreleder i iStyrelsen.

 

Evaluering i år er viktigere enn noen gang før

Styret har behov for egenutvikling og effektivisering på grunn av følgende forhold:

 • Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen er blitt stadig viktigere.
 • Stor endringstakt på teknologi, bærekraft, kundebehov, forretningsmodeller, SoMe, regulatoriske endringer, etc.
 • Styret er under øket fokus fra media, interessenter og samfunnet for øvrig.

Men i tillegg til disse momentene, er det nå i etterkant av pandemien ytterligere behov for å ta inn over seg følgende erfaringer:

 • Digitalisering av styrearbeid (videokonf.-møter, E-post håndtering, etc.) under pandemien har gitt betydelige tids- og kostnads-besparelser.
 • Men også noen negative effekter.

For fremtiden vil ventelig en kombinasjon av fysiske styremøter og digitalisert styrebehandling være hensiktsmessig. Men selvsagt tilpasset det enkelte bedriftsstyret.

Da styrets viktigste oppgave er å sørge for den rette daglige leder til enhver tid, er det et «must» at styret må gjennomføre en årlig systematisk evaluering av daglig leder. Viktigheten av dette er i år særlig stor på bakgrunn av de samme momentene som nevnt ovenfor.

Hva består en evaluering med etterfølgende forbedringstiltak av?

En evaluering med etterfølgende forbedringstiltak består av følgende hovedelementer:

 • Fakta-innsamling
 • Analyse av fakta
 • Behandling i styremøte:
 • Konklusjon av forbedringsbehov
 • Konklusjon av forbedringstiltak
 • Gjennomføring av konkluderte forbedringstiltak

En detaljert beskrivelse av disse elementene finner du på iStyrelsens hjemmesider for hhv. styreevaluering og daglig leder-evaluering.

iStyrelsen gjennomførte en anonym spørreundersøkelse ved siste årsskifte om hvordan styrene gjennomfører den årlige egenevalueringen. Det var positivt at vel 70% av norske styrer gjennomfører slik evaluering. Men det var betenkelig at hele 56% av disse kun gjennomførte evalueringen som en sak i styremøte uten noen form for forarbeid (fakta-innsamling og analyse av fakta) før styrebehandlingen i møtet. InterSearch i samarbeid med Board Network har vist at en så enkel styreevaluering har svært lite for seg. Derfor er det viktig at styrene nå planlegger for å gjennomføre alle elementene som er nevnt ovenfor.

Ta gjerne kontakt med iStyrelsen for konsultasjon om evaluering

Partnerne i iStyrelsen har mer en 20 års erfaring med styreevaluering og evaluering av daglig leder, og har velutviklet nettbasert verktøy for dette. Ta derfor gjerne uforpliktende kontakt for å avklare hvordan gjennomføre styreevaluering og evaluering av daglig leder for din bedrift.

________________________________

Abonnement på iStyrelsens nyhetsbrev

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Eller følg oss på linkedin.