Når styrer skal skape verdi!

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid der vi tilbyr et bredt spekter av opplærings- og rådgivingstjenester med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid.

 

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakelse i fortrolige nettverksgrupper gir anledning til kontinuerlig læring og videreutvikling.

Board Performance utforsker din egen styrestil. Her kombineres den siste styreviten med deltakernes erfaringer. Det er med å danne en utviklingsprosess -personlig og profesjonelt.

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver. Årlig styreevaluering er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

Styret må sørge for kompetent og motivert daglig leder. Årlig evaluering av daglig leder er et sentralt verktøy i denne forbindelse.

iStyrelsen tilbyr tilpasset opplæring og rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid. Du er velkommen til å kontakte oss om forhold hvor du har behov for assistanse.

istyrelsen M web

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

Om du lurer på hvilken tjeneste som passer ditt behov er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt

Kommende kurs

Sertifiseringsprogram i Styrearbeid

11. januar | 10:00 - 14. januar | 15:00
Sertifiseringsprogramet gir dokumentasjon på ens styreevner

Strategi for Styremedlemmer

13. januar | 10:00 - 15:00
Det å håndtere styrets strategioppgave er en viktig forutsetning for å utøve styrevervet effekti...

Økonomi for Styremedlemmer

14. januar | 10:00 - 15:00
Det å håndtere styrets økonomioppgaver er en viktig forutsetning for å utøve styrevervet på be...

Partnerne i iStyrelsen

Fagartikler

Tre tips for å bli et attraktivt styremedlem

Hva skal egentlig til for å komme inn i det beryktede styrerommet? Har du lurt på hvordan du – med eller uten styre- og ledererfaring – kan få en plass i et styre? Her får noen enkle tips til hvordan du kan bli en attraktiv styrekandidat. Denne artikkelen var først på trykk i Dagens Perspektiv…

Les artikkelen

Skal jeg påta meg styreverv i en start-up? Hva må jeg i så fall passe på?

Det er mange spennende start-up selskaper for tiden. Noen av disse lykkes, mens en god del faller fra. Dette er normalen for nystartede selskaper, og styrets funksjon og arbeid må sees i lys av dette. Og derved også hva dette betyr for ansvar, oppgaver og vilkår for det enkelte styremedlem. Når vi snakker om styret…

Les artikkelen

Hvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!

Styrets egenevaluering står sentralt med henblikk på effektivisering av styrearbeidet og videre utvikling av styrets verdiskapende evne for morgendagen! Viktigheten av å gjennomføre en systematisk egenevaluering er beskrevet i mange publikasjoner, bl.a. for SMB-bedrifter i et nylig iStyrelsens nyhetsbrev.  Spørsmålet er så hvor mange styrer det er som virkelig gjennomfører en årlig egenevaluering, og på…

Les artikkelen

Viktige mål for 2022, eksempelvis bærekraft, må inn i styrets årsplan

Et verdiskapende styre skal på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping og lønnsomhet, – på kort og lang sikt! Og for 2022 vil de fleste styrer stå overfor målsettinger om bærekraft. Dette må reflekteres i styrets årsplan for 2022, noe som verdiskapende styrer må få på plass innen 2021 er omme. Det…

Les artikkelen

Styrekonferanse

‌ Styrekonferanse: Hvem er det egentlig som blir rekruttert til styreverv? Og hva må en gjøre for å komme inn i styrer? Er det nok å ha de riktige bekjentskapene? Vi har invitert aktørene som avgjør hvem som blir valgt inn i styrer: Styrerekrutteringsselskap, Valgkomiteer og Eiere – offentlig og privat, slik at du kan…

Les artikkelen