Arild Søland

Arild Søland er Siviløkonom fra University of Wisconsin. Han har flere doktorgradskurs blant annet i Corporate Goverance fra Universitetet Bocconi. De siste tyve årene har Arild arbeidet med styrer der han har grunnlagt Styrelederskolen, skrevet fagbøker med ledende forskere og vært rådgiver overfor eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Corporate Governance, styreutvikling og strategi