iStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

iStyrelsen og StyreAkademiet i Hordaland har inngått en samarbeidsavtale med hensikt å fremme godt styrearbeid i Hordaland. I første omgang vil dette innebære samarbeid om etablering av en eller flere eksklusive styrenettverksgrupper i Bergen, fremme av medlemskap i StyreAkademiet Hordaland, samt aktiv deltagelse i StyreAkademiet Nettforum som er under etablering. (mer…)

Fortsett å lese iStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Tema-artikkel:

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen AS vil lansere eksklusive styrenettverksgrupper på nye steder i Norge.  Etter vellykket etablering av to styrenettverksgrupper på Østlandet og en i Trondheim vil det nå i første omgang bli etablert slike grupper i Tromsø, Bergen og Stavanger.

På disse stedene vil det bli invitert til frokostmøter (for Tromsø se påmelding nedenfor) med foredrag om verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning, samt lansering av den planlagte styrenettverksgruppen.

På de nye stedene vil etableringen bli gjort i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. (mer…)

Fortsett å lese Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Produktivitetskommisjonens andre rapport ble presentert 11. februar i år. Den påpekte et betydelig behov for produktivitetsforbedringer innen næringslivet og offentlig forvaltning. Bjarne Aamodt mener at i alle virksomheter som har et ansvarlig styre, vil det være styrets oppgave å realisere denne ambisjonen.

 

 

(mer…)

Fortsett å lese Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Du inviteres til eksklusiv styrenettverksgruppe for Møre

Gode styrer og godt styrearbeid blir stadig viktigere for verdiskaping i selskaper og organisasjoner. Både små og store virksomheter står nå overfor betydelige utfordringer og omstillingsbehov, og bidraget fra styret til vellykket utvikling vil være helt avgjørende.

Sparebanken Møre arrangerte 22-23. september 2015 frokostseminar i hhv Ålesund og Molde med innlegg om verdiskapende styrearbeid presentert av Bjarne Aamodt fra styrerådgivningsselskapet iStyrelsen AS. Da det der ble vist stor interesse for temaet, ønsker iStyrelsen å følge opp med invitasjon til en eksklusiv styrenettverksgruppe som planlegges etablert i Ålesund. (mer…)

Fortsett å lese Du inviteres til eksklusiv styrenettverksgruppe for Møre

Eksklusiv styrenettverksgruppe etablert i Trondheim

iStyrelsen lanserte for vel et år siden konseptet med eksklusive styrenettverksgrupper for å bidra til kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid. Etter at tre styrenettverksgrupper kom i gang i Østlands-området i fjor er nå den første eksklusive styrenettverksgruppen etablert i Trondheim med deltakere med bred styrekompetanse fra forskjellige virksomheter i Trøndelag. Etableringen i Trondheim er i samarbeid med lokalavdelingen av Tennebø & Partners.
«Vi er svært glad for å kunne starte opp i Trondheim da det der er meget interessante virksomheter med dyktige styremedlemmer, som har gitt uttrykk for interesse for styrking av sin styrekompentanse», sier Bjarne Aamodt, som vil være faglig tilrettelegger for opplegget.
Etter at virksomheten nå kommer igang i styrenettverksgruppen i Trondheim vil det der fortsatt være muligheter for å øke antall deltakere med noen få. Interesserte kan ta kontakt. (mer…)

Fortsett å lese Eksklusiv styrenettverksgruppe etablert i Trondheim