Styremedlemmer med «bundet mandat» – En utfordring

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Gjennom lang styrepraksis, og gjennom de senere års arbeid for styrer, har jeg gjentagende ganger opplevet at enkelte styremedlemmer har den oppfatning at de representerer enkelt-eiere eller særlige interessegrupper, f.eks. ansatte. M.a.o. en form for «bundet mandat» om særskilte forhold som vedkommende styremedlemmer skal forfekte gjennom styrearbeidet pva. respektive interessenter.

Dette kan oppleves å komme i konflikt med lovverk og annen form for god eierstyring og selskapsledelse, da styrets oppgave skal være å virke for realisering av selskapets formål. Slike potensielt konflikterende forhold skaper hindringer for et målrettet og effektivt styrearbeid. (mer…)

Fortsett å lese Styremedlemmer med «bundet mandat» – En utfordring

Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

 

Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:

  1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
  2. Styret må ha god forståelse av premissene for bedriften
  3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
  4. Gjennomføring av styremøtene må vies oppmerksomhet
  5. Styrets egenevaluering og -utvikling må prioriteres

(mer…)

Fortsett å lese Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019. (mer…)

Fortsett å lese Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

iStyrelsen inngår samarbeid med IBU for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. iStyrelsen og IBU (Institutt for Bedriftsutvikling) er aktive tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil iStyrelsen og IBU samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Eksklusive styrenettverksgrupper» og «Board Performance-programmet». (mer…)

Fortsett å lese iStyrelsen inngår samarbeid med IBU for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Invitasjon til ledige plasser i eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – herav to i Oslo. Da det fra kommende årsskifte vil være noen ledige plasser i Oslo-gruppene, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker. (mer…)

Fortsett å lese Invitasjon til ledige plasser i eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo

Invitasjon til ledige plasser i den eksklusive styrenettverksgruppen i Trondheim

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – herav en med møteplass i Trondheim. Da det fra kommende årsskifte vil være noen ledige plasser i Trondheims-gruppen, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker. (mer…)

Fortsett å lese Invitasjon til ledige plasser i den eksklusive styrenettverksgruppen i Trondheim

Ansatte valgte styremedlemmer er «gull» verdt, – men de er ikke representanter for de ansatte!

Eksklusiv nettverksgruppe
Alle styremedlemmer har samme formelle ansvar og myndighet

I Norge, slik som i noen andre land, har vi den gode ordningen at bedrifter over en viss størrelse har ansatte valgte styremedlemmer i tillegg til de aksjonærvalgte. Tilsammen danner disse et styrekollegium hvor alle medlemmene har akkurat samme formelle ansvar og myndighet, med oppgave å virke for realiseringen av bedriftens formål. M.a.o., det er ikke tale om noe A-lag eller B-lag i styret, – alle er på A-laget! I tillegg er det viktig å understreke at et styreverv er et personlig, ansvarlig verv med hjemmel i lovgivningen.

Men hvori ligger «gullet»?

«Gullet» ligger i den kunnskapen om virksomheten som de ansatte valgte besitter ved at de arbeider inne i bedriften. De kan vurdere strategier og planer om omstilling, nyskapning, innovasjon, oppkjøp, etc. med et nært, internt referanseperspektiv, som er komplementært til de aksjonærvalgte styremedlemmenes referanseperspektiv, som normalt er basert på kunnskap fra – og om – den eksterne verden. (mer…)

Fortsett å lese Ansatte valgte styremedlemmer er «gull» verdt, – men de er ikke representanter for de ansatte!

Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Hvis du fortsatt ikke har meldt deg på gratis frokost-seminar for å få vite mer om nytten av å delta i eksklusiv styrenettverksgruppe i hhv. Trondheim og Oslo, er det fortsatt mulig å melde deg på.

Status etter fire år i styrenettverksgruppene ble oppsummert i iStyrelsens nyhetsbrev i forrige uke. Der ble det påpekt at 68 deltakere har meldt tilbake om god kompetanseutvikling og nyttig utvidelse av sine kontaktnettverk.

Du inviteres altså til å melde deg på til gratis frokost-seminar i hhv. Trondheim og Oslo med et innledende foredrag om hovedoppgavene innen verdiskapende styrearbeid, og deretter om nytten av å delta i en styrenettverksgruppe, samt orientering om hvordan styrenettverksgruppe-virksomheten drives og hvordan du eventuelt kan bli deltaker i en slik gruppe fremover. På hvert av frokost-seminarene vil en av deltakerne i styrenettverksgruppene orientere om sine erfaringer fra 2-3 års deltakelse. (mer…)

Fortsett å lese Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Hvorfor delta i eksklusiv styrenettverksgruppe – Styrking av kompetanse og nettverk

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å forbedre kompetansen innen verdiskapende styrearbeid

Styrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for fire år siden. Til nå har 68 personer deltatt i gruppene i 1 – 4 år. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget positive, m.a.o. at deltakelsen har gitt betydelig påfyll av kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid, samt at det har vært en ressurs for å sondere egne problemstillinger. I tillegg har det styrket deltakernes profesjonelle nettverk.

Et forhold som har vært viktig for å kunne oppnå ovennevnte positive resultater, har vært sikring av fortrolighet innen den enkelte gruppe om de temaene som har vært omhandlet, – sikret gjennom signering av deltakeravtale med konfidensialitetsklausul. (mer…)

Fortsett å lese Hvorfor delta i eksklusiv styrenettverksgruppe – Styrking av kompetanse og nettverk