Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Styreevaluering

Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid krever god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes iStyrelsens StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:

 Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen av året, og ønsker å sette deg godt inn i hva styrerollen handler om, innebærer og går ut på, så har du nå en mulighet til å delta i iStyrelsens grunnleggende styreopplærling, den som altså benevnes StyreModul 1.

 I disse juledager, kanskje du har litt ekstra tid, og har tid til å lese nyhetsbrev fra oss. Vi vil her informere litt om hva StyreModul 1 er.

Les mer

Når ikke Julenissen kan hjelpe, så er iStyrelsen der. God Jul!

Som det fremgikk av forrige nyhetsbrev-artikkel, kan en ikke stole på julenissen når det gjelder å få nødvendig styrking av kompetanse for verdiskapende styrearbeid. Men iStyrelsen kan gjerne bidra. Og til og med med en gratis og uforpliktende mulighet; – en gratistime for samtale i første halvdel av januar 2020. Samtalen kan dreie seg om kvalifisering og posisjonering for styreverv. Eller hvordan styrke din allerede gode styrekompetanse for videre karriere med styreverv.

Les mer

Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Ansvar, krav og forventninger til norske styrer har økt betraktelig de senere årene, og denne utviklingen vil bare fortsette. Dette setter derfor stadig strengere krav til styrekollegiets totale kompetanse og effektiv arbeidsform, samtidig som det personlige ansvaret som et styreverv innebærer, setter krav til øket kompetanse hos det enkelte styremedlem.

Dessverre oppleves det at altfor mange styrer og altfor mange styremedlemmer synes å tro at utvikling av kompetanse og effektiv arbeidsform skal skje av seg. Og selv om det nå stunder mot jul er det heller lite trolig at julenissen vil sørge for dette.

Stadig økende krav til styrets verdiskapende evne

Hovedgrunnene til behov for fokus på styrets egenutvikling er:

  • Skjerpede reguleringer fra myndighetene
  • Teknologisk utvikling
  • Nye forretningsmodeller
  • Øket konkurranse i markedet
  • Behov for bærekraftig styrearbeid

Les mer

Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Undertegnede har i løpet av høsten hatt en rekke besøkende som har ønsket å snakke om hvordan få styreverv, – flere styreverv, – mer utfordrende styreverv. Noen er i en transitt-fase mellom stillinger, andre har avsluttet eller er i ferd med å avslutte sin karriere som leder og ønsker å vie seg til styrearbeid fremover.

Hva er virkemiddelet til å lykkes med realisering av disse ønskene?

Les mer

KURS I DRAMMEN: STYRET SOM VERDISKAPER

Bedriftsstyrets fremste oppgave er å skape verdier. Styrekurset viser hvordan
Har det gått rutine i styrearbeidet? Er det tid for en vitamininnsprøytning?

For at bedriftsstyret skal bidra til verdiskapingen, og ikke bare være et kontrollorgan, må det utvikle sin egen kompetanse og arbeidsform.

Nyttig for alle
Onsdag 11. mars holder Næringsforeningen i Drammensregionen kurs i verdiskapende styrearbeid, i samarbeid med rekrutteringsselskapet Agilium Worldwide Norway (AWN) og rådgivingsselskapet iStyrelsen.

Les mer

Invitasjon til iStyrelsens Grunnopplæring i Styrearbeid

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

iStyrelsens Grunnopplæring i verdiskapende styrearbeid består av iStyrelsen StyreModul 1, og går over fire dager. Imidlertid har iStyrelsen videreutviklet et tilbud om 1-dags intensivseminar i styrearbeid der en gjennomgår en sammenfatning av de to første styreseminarene i StyreModul 1. Det betyr at en i 1-dags intensivseminaret gjennomgår det grunnleggende rammeverket for forståelse og utøvelse av styrerollen og styrearbeidet i praksis.

iStyrelsens 1-dags intensivseminar i Styrearbeid tilbys i første halvdel av desember på følgende steder:

Trondheim 4. desember kl 10.00 – 15.00 Påmelding klikk her
Stavanger 11. desember kl 10.00 – 15.00 Påmelding klikk her
Oslo 12. desember kl 10.00 – 15.00 Påmelding klikk her

Deltakeravgift: kr. 5.750,- inkl. lunsj

Les mer

Familieeide bedrifter er mer lønnsomme enn andre bedrifter. Kan mer profesjonelle styrer i andre bedrifter styrke disse?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

I publikasjonen The Governance and Finance of Norwegian Family Firms: Main Characteristics of the Population, har Janis Berzins, Øyvind Bøhren og Bogdan Stacescu, Handelshøyskolen BI, vist at familieeide bedrifter har i gjennomsnitt betydelig bedre lønnsomhet enn andre (ikke familieeide) bedrifter. Karaktertrekk ved de familieeide bedriftene i hht. publikasjonen er ”The family dominance at the shareholder meeting carries over to both the boardroom and the CEO position. For instance, the family holds every board seat in 76% of the firms and holds both the CEO and chair positions in 72%.”

Da er det naturlig å vurdere om en mer profesjonell styresammensetning i de ikke-familieeide bedriftene vil kunne løfte lønnsomheten til minst det samme nivå som i de familieeide bedriftene. Nedenfor blir dette spørsmålet vurdert med særlig fokus på SMB-bedrifter, som er hovedmengden av ikke-familieeide bedrifter i Norge.

 

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim: Styrke din styrekompetanse i en styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt

Paul E. Hjelm-Hansen

iStyrelsen i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til frokost-seminar  om verdiskapende styrearbeid og nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Trondheim som har vært i operasjon i fire år. Hensikten med å delta i en styrenettverksgruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Foredragsholdere på frokost-seminaret vil være Bjarne Aamodt og Paul E. Hjelm-Hansen.

Les mer