iStyrelsen og Visindi Bergen inviterer til frokostmøte med tema "Styrets behov for egenutvikling"

Behov for styreutvikling under omstilling, og kjennetegn ved verdiskapende styrearbeid

Lansering av eksklusiv Styrenettverksgruppe i Hordaland

iStyrelsen og Visindi Bergen inviterer til frokostmøte med tema “styrets behov for egenutvikling”. Dette er et aktuelt tema for å kunne bidra til bedriftens omstilling og nyskapning, bl.a. gjennom digitalisering og nye forretningsmodeller.

Det vil også bli orientert om mulighetene for å delta i en planlagt eksklusiv styrenettverksgruppe i Hordaland, samt orientering om StyreAkademiets Nett- eller styrefora på LinkedIn for medlemmer. (mer…)

Fortsett å leseiStyrelsen og Visindi Bergen inviterer til frokostmøte med tema "Styrets behov for egenutvikling"

Invitasjon til frokostmøte i Arendal om "Verdiskapende styrearbeid og Styrets behov for egenutvikling"

Verdiskapende styrearbeid og styrets behov for egenutvikling i tiden for omstilling og nyskapning

Lansering av eksklusiv Styrenettverksgruppe i Sør-Norge

Lars Erik Torjussen
Lars Erik Torjussen
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt

Arendal Næringsforening i samarbeid med iStyrelsen, DNB Arendal og Grimstad Næringsforening inviterer til frokostmøte i Arendal med tema om verdiskapende styrearbeid og styrets behov for egenutvikling. Dette er et aktuelt tema for å kunne bidra til bedriftens omstilling og nyskapning, bl.a. gjennom digitalisering og nye forretningsmodeller.

 

 

 

(mer…)

Fortsett å leseInvitasjon til frokostmøte i Arendal om "Verdiskapende styrearbeid og Styrets behov for egenutvikling"

Invitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Kåre Ovesen Partner Tennebø & Partners AS
Kåre Ovesen
Partner
Tennebø & Partners AS
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

iStyrelsen AS i samarbeid med Tennebø & Partners AS inviterer til frokostmøte i Trondheim med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

(mer…)

Fortsett å leseInvitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Invitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer til frokostmøte i Bergen med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen
Daglig leder
StyreAkademiet Hordaland
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

(mer…)

Fortsett å leseInvitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS inviterer til frokostmøte i Oslo om styrets behov for egenutvikling

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS
Ingvild Myhre Daglig leder og Partner iStyrelsen AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetanse-sammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

Du inviteres til frokostmøte

(mer…)

Fortsett å leseiStyrelsen AS inviterer til frokostmøte i Oslo om styrets behov for egenutvikling

Bjarne Aamodt med foredrag på EnergiNorges Vinterkonferanse 6-8. april: "Verdiskapende styrearbeid. Hvorfor og hvordan?"

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Styret har med hjemmel i lovverket ansvar for å kontrollere og føre tilsyn med en virksomhet. Men verdiskapende styrearbeid krever mye mer enn gjennom kontroll å sikre mot tap ved å unngå feil!

Regjeringens produktivitetskommisjon fastslo i sin rapport av 11. februar i år at det må til en betydelig produktivitetsvekst gjennom omstilling og nyskapning. Dette for å snu en negativ trend hvor produktivitetsutviklingen i fastlands-Norges næringsliv har vært meget beskjeden de siste 10 årene, og til og med negativ for flere bransjer, herunder kraftbransjen. Med dette som bakteppe må styrene ta inn over seg sitt formelle og reelle ansvar for at landets virksomheter skal få den nødvendige økning i produktiviteten.

Spørsmålet blir derfor hvordan styrene skal kunne sørge for denne produktivitetsveksten? Den vil ikke komme av seg selv. Styrene må påta seg ansvaret for dette, og agere målrettet, metodisk og med motivasjon.

(mer…)

Fortsett å leseBjarne Aamodt med foredrag på EnergiNorges Vinterkonferanse 6-8. april: "Verdiskapende styrearbeid. Hvorfor og hvordan?"

iStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

iStyrelsen og StyreAkademiet i Hordaland har inngått en samarbeidsavtale med hensikt å fremme godt styrearbeid i Hordaland. I første omgang vil dette innebære samarbeid om etablering av en eller flere eksklusive styrenettverksgrupper i Bergen, fremme av medlemskap i StyreAkademiet Hordaland, samt aktiv deltagelse i StyreAkademiet Nettforum som er under etablering. (mer…)

Fortsett å leseiStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Tema-artikkel:

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen AS vil lansere eksklusive styrenettverksgrupper på nye steder i Norge.  Etter vellykket etablering av to styrenettverksgrupper på Østlandet og en i Trondheim vil det nå i første omgang bli etablert slike grupper i Tromsø, Bergen og Stavanger.

På disse stedene vil det bli invitert til frokostmøter (for Tromsø se påmelding nedenfor) med foredrag om verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning, samt lansering av den planlagte styrenettverksgruppen.

På de nye stedene vil etableringen bli gjort i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. (mer…)

Fortsett å leseVerdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Produktivitetskommisjonens andre rapport ble presentert 11. februar i år. Den påpekte et betydelig behov for produktivitetsforbedringer innen næringslivet og offentlig forvaltning. Bjarne Aamodt mener at i alle virksomheter som har et ansvarlig styre, vil det være styrets oppgave å realisere denne ambisjonen.

 

 

(mer…)

Fortsett å leseNorske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger